Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

I Stockholm kan du öppna ditt hem

Möjliggör för svenskar att öppna sina hem för nyanlända, manar journalisten Per Brinkemo i en debattartikel. Faktum är att möjligheten redan finns i Stockholm. SHIS Bostäder, som i nuläget har ett 40-tal intressenter, beskriver här hur de praktiska förutsättningarna att hjälpa ser ut.

Publicerad: 7 oktober 2015, 08:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SHIS Bostäder har fått Stockholms stads uppdrag att ordna boendeplatser för nyanlända invandrare.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikKommunerMigrationFlyktingkrisen

REPLIK. Kan samhället hantera en upplåtelse av privata rum för flyktingar, som den som Per Brinkemo beskriver i sin debattartikel? I Stockholm försöker nu stadens egen bostadssociala stiftelse, SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm), att göra just detta.

Bakgrunden är att SHIS Bostäder har fått Stockholms stads uppdrag att ordna boendeplatser för nyanlända invandrare, det vill säga personer som gått igenom asylprocessen och nu ska bli fullvärdiga medborgare i Stockholm. Med den extremt tuffa bostadsmarknaden måste vi söka nya lösningar och har därför bjudit in stockholmarna till att öppna sina hem.

SHIS har i nuläget ett 40-tal intressenter, från alla möjliga delar av staden och med olika förutsättningar. Engagemanget är fantastiskt och glädjande. Men för att detta ska fungera är det ett antal saker som måste redas ut:

Ansvarsfrågan: En sådan här boendelösning innebär att samhället ger ett mycket stort ansvar till enskilda. Vi måste vara mycket noga med kontraktsformuleringar, och ta höjd för alla tänkbara problem: Vad händer om något går sönder? Hemförsäkringsfrågan? Godkännande från hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar? Städning? Säkerhet, för uthyraren och för de inneboende?
Långsiktigheten: Med 50 års erfarenhet vet SHIS Bostäder att långsiktighet är en mycket viktig faktor för att skapa den trygghet som behövs för att kunna rustas för den reguljära bostadsmarknaden. Vi kommer därför bara att arbeta med minst 1-årskontrakt. 
Ekonomin: SHIS Bostäder är en hyresvärd, och våra hyresgäster bor enligt hyreslagen. Vi arbetar därmed med hyror, och inte med dagsersättningar. Nivån på hyran beror naturligtvis på förutsättningarna, men vår utgångspunkt är en hyra på 3000 kronor i månaden för ett inneboendekontrakt. För en lägenhet gäller hyresnämndens riktlinjer om skälig hyra och bruksvärdesprincipen. Det är viktigt att tydliggöra att detta inte ska ses som en lukrativ inkomstkälla – syftet att hyra ut sin lägenhet ska komma ur ett genuint intresse och engagemang att vilja hjälpa till. Målet är att den inneboende ska klara att betala hyran själv i möjligaste mån.

För dem som tvivlar på att ett inneboendesystem är möjligt är det bara att titta bakåt i Stockholms historia. Det är inte längre sedan än 1990-talet, under Jugoslavien-kriget, som Stockholms stad hade en sådan verksamhet.

Förutsättningarna skiljer sig något åt nu och det är därför vi har fått starta om processen på nytt. Vi försöker ta emot intresserade privatpersoner på bästa sätt, vi tydliggör förutsättningarna och hoppas på de första inflyttningarna innan nyår.

Svåra situationer kräver kreativa lösningar. I den här extrema flyktingsituationen ser vi ett civilsamhälle som tar sitt ansvar och som med stort engagemang och entusiasm vill ställa upp för flyktingarna med att hyra ut ett boende eller att arbeta som volontär.

Stockholms stad vill ta till vara invånarnas engagemang i nuvarande flyktingkris. Även om staden tar huvudansvaret för boendefrågan ligger det inom SHIS uppdrag att se till alla möjligheter att få bostadslösa stockholmare till en egen bostad.

Därför kommer vi att göra vårt bästa för att hitta lösningar som är trygga och långsiktiga för att förmedlingen av privata rum och lägenheter ska bli så bra som möjligt för alla parter.

Mounia Benbouzid, ordförande SHIS Bostäder (MP)

Fredrik Jurdell, vd SHIS Bostäder

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev