Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Hela världen i klassrummet gynnar alla”

Göteborg är en hårt segregerad skolstad, men vi arbetar metodiskt, stegvis för att öka jämlikheten och motverka segregationen. Nyanlända elever erbjuds exempelvis skolgång en bit från hemmet, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd i Göteborg.

Publicerad: 18 maj 2017, 11:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi ser vinna-vinna-situationer i de klasser som för första gången tagit emot nyanlända elever.


Ämnen i artikeln:

SegregationNyanlända eleverLärareEleverSkolans skilda världar

Att vara landets mest segregerade skolstad är inte smickrande. Givetvis kan man argumentera för hur detta mätts och om det är rättvisande, men det spelar mindre roll.

Skolsegregationen ett mycket stort problem i vår stad och på många andra håll i landet. I Göteborg tar vi i den rödgröna ledningen frågan på största allvar. Alla skolor ska vara bra skolor, det innebär att vi ekonomiskt prioriterar utsatta områden.

Men det räcker inte, i de utsatta skolorna ska det också vara mest attraktivt att jobba. Där ska stödet från elevhälsa och andra viktiga funktioner vara starkt, lärare och rektorer kunna ägna sig helhjärtat åt elevernas utveckling och relevant fortbildning.

Vi arbetar för detta, men är inte i mål. Vad vi däremot ser redan nu är bättre resultat och högre närvaro på de skolor som kopplat greppet om det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer, vilket är allt fler. Vi ser skolor som i en varm och stödjande atmosfär har järnkoll på varje elev från dag ett. Stöd sätts in direkt så att varje barn knäcker läskoden i första klass. Ingen enda ska falla mellan stolarna.

Lärare som får tid att fokusera på att planera och utvärdera sin undervisning är en nyckel till framgång. Speciellt lyckosamt är detta när det kan ske tillsammans med kloka kollegor i ett öppet och prestigelöst klimat, där man kan lära av varandra. Skolans koppling till yrkeslivet är en annan framgångsfaktor. När studie- och yrkesvägledningen har blivit en angelägenhet för hela skolan får elever tidigt positiva bilder av att bli vuxen.

Den staden-övergripande resursen Center för skolutveckling fyller en viktig roll för att stötta och coacha skolor till framgång, utifrån bred erfarenhet och med stöd i forskningen. Vi har drivit på för att få igång den digitala plattformen Pedagog Göteborg. Nu är den på plats och kan effektivt sprida inspirerande exempel och ny kunskap bland lärare och annan skolpersonal.

Känslan av att själv kunna styra över utvecklingen i den egna skolan är central. På Angeredsgymnasiet, som blev intraprenadskola i höstas, ser vi redan ett ökat engagemang, både bland elever och personal. Flera skolor arbetar med ett ”skolan-mitt-i-byn”-tänk, där aktiviteter för hela familjen ska komplettera skoldagen.

Det här räcker dock inte. Vi vet att elever med annat modersmål än svenska utvecklas bättre språk- och kunskapsmässigt i skolor med en helt svenskspråkig miljö. I Göteborg erbjuds därför nyanlända elever skolgång en bit från hemmet. Vi ser vinna-vinna-situationer i de klasser som för första gången tagit emot nyanlända elever, till exempel Lindåsskolan och Torslandaskolan. Med hela världen i klassrummet skapas en dynamik och lärmiljö som gynnar alla inblandade.

De yngre barnen måste dock få gå i skola nära hemmet. Så länge bostadssegregationen är ett faktum behöver därför skolor i utsatta områden hålla särskilt hög kvalitet, ha goda kontakter med hela samhället och arbeta medvetet med ett språkutvecklande arbetssätt.

Metoden ”reading to learn” är mycket framgångsrik fortbildning och som allt fler lärare tagit del av. Metoden minskar skillnaderna mellan svag- och högpresterande elever, men ALLA elever ökar sina resultat.

I Göteborg omorganiseras nu grundskola och förskola till två centrala nämnder som kommer att vara verksamma från juli 2018. Detta gynnar hela-staden-perspektivet för att kunna stärka likvärdigheten och bekämpa segregationen.

Vi glädjer oss åt att Gustav Fridolin nu agerar för att regeringen ska satsa på ökad socioekonomisk viktning mellan skolor och kommuner, och välkomnar att fler av Skolkommissionens förslag för en likvärdig skola så småningom blir verklighet. Svensk skola är något vi alla ska vara stolta över. Många skolor har redan nått väldigt långt. Fler är på väg, men vi kommer inte ge oss förrän skolsegregationens baksidor bekämpats och alla skolor i Göteborg blivit riktigt bra skolor.

Karin Pleijel, skolkommunalråd (MP) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev