fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Gör förskolan obligatorisk för nyanlända barn

Liberalerna har sedan lång tid tillbaka jobbat efter devisen att klassresan ska börja i klassrummet. På samma sätt måste integrationen börja i förskolan. För att kunna göra resan in i det svenska språket och det svenska samhället måste språkträningen börja tidigt.

Publicerad: 20 april 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Liberalerna föreslår obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre års ålder.


Ämnen i artikeln:

LiberalernaFörskola

Vi liberaler är övertygade om att förskolan kan spela en viktigare roll än den gör idag för barns lärande och språkutveckling. Därför presenterade i torsdags vår partiledare Jan Björklund och 1:e vice partiledare Helen Odenjung tillsammans med mig förslaget om obligatorisk språkförskola för nyanlända.

Förslaget innebär en obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre års ålder. Det rör sig om ungefär 15 000 barn. Barnen ska delta i förskoleverksamheten under minst 15 timmar i veckan. Språkförskolan sker i ordinarie förskoleverksamhet men varje vecka ska det finnas särskild svenskundervisning på plats.

Språket har en central roll i Liberalernas integrationspolitik därför att språket är biljetten till ett liv i frihet och till självbestämmande. Den som kan svenska kan klara sig själv, få ett jobb eller gå till läkaren på egen hand. Svenska språket ska gå som en röd tråd från de första dagarna på ett asylboende fram till ett eventuellt svenskt medborgarskap.

Liberalernas förslag om språkförskolan är viktigt dels för barnen men också för kvinnorna. All forskning visar på att om barn gått i förskolan så kommer de lättare att klara av kunskapsmålen i skolan. Förskolan är bra för alla barns lärande och språkutveckling men för barn som kommer från hem där man inte pratar svenska blir förskolan avgörande för att dessa barn ska få den förberedelse de behöver för att klara av studierna när skolan börjar.

Idag är mer än 8 av 10 barn inskrivna i förskolan. Men barn som har två utrikes födda föräldrar går inte i lika hög utsträckning i förskolan. I Stockholm var 96 procent av stadens treåringar inskrivna på förskolan 2014 men i Husby, Kista, Tensta och Rinkeby var inskrivningsandelen mellan 6-11 procentenheter lägre. Vi vill att alla barn oavsett bakgrund ska få samma möjligheter som andra barn att klara skolan och skapa sig ett bra liv i Sverige.

Precis som en utbyggd barnomsorg har varit avgörande för svenska kvinnors yrkesarbetande tror vi att en obligatorisk språkförskola kommer att påverka nyanlända kvinnors integration och sysselsättning positivt.

För många nyanlända kvinnor har integrationsprocessen avstannat under föräldraledigheten. Det måste vi ändra på. Sedan tidigare har vi föreslagit att kommuner ska åläggas att anordna kurser i svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan.

Kvinnornas integrering har ofta kommit skymundan i integrationsprocessen. Vi, Liberaler, vill lyfta fram kvinnornas betydelse i integrationen. Dessa kvinnor både kan och vill mycket. Det är dags att vi från samhällets sida ger dem det stöd de behöver för att skapa sig en egen plats i det svenska samhället. Det är en rättighetsfråga. För det andra är kvinnorna nyckeln till att integrera barnen och hela familjen. Forskning visar att barn till mammor som jobbar klarar sig bättre i skolan och har lättare att anpassa sig till det svenska samhället.

Vi liberaler kommer alltid att sätta skolan i första rummet, men för att klassresan ska börja i klassrummet för alla barn, måste integrationen börja i förskolan.

Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson Liberalerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LiberalernaFörskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev