Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Ge oss en chans till ett bra flyktingmottagande

Hotellet i Övertorneå blir flyktingboende. Beskedet damp ner plötsligt och oväntat och kommunledningen oroar sig över hur mottagandet ska gå till. Kommunalrådet Roland Kemppainen kräver nu en bättre dialog med Migrationsverket.

Publicerad: 22 oktober 2014, 06:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Beskedet att Bert Karlsson öppnar flyktingboende i kommunen väcker frågor.

Foto: Adam Ihse/Arkiv-TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikMigrationsverketMigration

För två veckor sedan ställdes Övertorneå kommun och dess invånare inför fullbordat faktum då ortens hotell ska bli en flyktingförläggning. Det var oklart hur många personer, oklart från vilket land och oklart vilka behov flyktingarna har. Naturligtvis oroar detta invånarna och kommunledningen som inte vet vad de står inför. Asylsökande barn har rätt till förskola och skola, men då kommunen inte vet hur många som kommer är det oklart om man måste anställa mer personal, i så fall vilka? Vilka merkostnader innebär detta? Måste vi skära ner på något för att ha råd?

Migrationsverket kallade till ett öppet informationsmöte där även entreprenören och hotellets ägare deltog. Migrationsverket lovade att alla eventuella problem skulle lösas snarast möjligt. Men det var många frågor som de inte kunde besvara: Hur löses behovet av psykologer, tolkhjälp, skolskjutsar med mera.

Ett av de största problemen är att Migrationsverket inte meddelar kommunen om hur många flyktingar de ska ta emot, antalet meddelas först när tilldelningsbeslutet är taget.

Vi förstår att Migrationsverkets uppgift är att ordna boende för flyktingar och måste följa det sekretessbelagda anbudsförfarandet, enligt beslut i EU, där privata entreprenörer konkurrerar mor varandra.

Här borde man från Migrationsverket ha en dialog med kommuner om vad och vilken lösning man kan uppnå beträffande boende samt övrig samhällsservice som skola, sjukvård och kultur- och fritidsaktiviteter. Många kommuner har tomma lokaler som man kan bygga om eller nyttja för ABT-boende om man har dialog med dessa, helst några veckor eller en månad innan eventuella flyktingar anländer.

PLAY: Dagens Samhälles Johan Delby: Migrationsverket sänder en signal till kommunerna

En lösning är att man från regeringen och Migrationsverket kan hitta en lösning om en sorts kvotfördelning av tillfälliga flyktingar till kommunerna så att de har en möjlighet till ett värdigt mottagande. Nu står Migrationsverket för det mesta av kostnaderna vad gäller barn där de får samma möjlighet till skola och sjukvård, men även vuxna måste få sfi, svenska för invandrare, i ett tidigt stadium för att integrationen ska bli bra och snabb. Viktigt är också att snarast möjligt hitta praktikplatser eller annan lämplig sysselsättning för ett hållbart samhälle.

En anmärkningsvärd sak är att Migrationsverkets personal som besökte Övertorneå inte hade en aning om att Övertorneå kommun i dagsläget redan har 175 nyanlända som valt att stanna i kommunen. Nu kommer alltså ytterligare 140 asylsökande. Totalt 315 personer blir en hög procentuell andel då vi har 2 000 personer i tätorten och 4 700 i hela kommunen.

I en jämförelse är det som att Luleå kommun med drygt 75 000 invånare skulle husera 5 000 flyktingar. Omräknat till Stockholms invånarantal blir siffrorna enorma. Detta ska alltså en liten kommun klara av, helt utan tid att förbereda sig.

Vi är duktiga på integration men vi får inte tappa möjligheten till att fortsätta erbjuda ett bra mottagande och därmed försämra den integration vi byggt upp. Så blir verkligheten nu när vi ställs inför fullbordat faktum. Många kommuner står inför ett generationsskifte där 40- och 50-talisterna ska skiftas ut och det finns ett stort behov av ny arbetskraft. Nyanlända kan vara en lösning till ett bra generationsskifte. Vi har alltså behov av ny arbetskraft, men vi måste få möjlighet att förbereda oss för att ta emot dessa människor.

Ge oss och andra kommuner möjlighet till en bra integration genom att ha en bra dialog mellan Migrationsverket och de kommuner som kan bli aktuella för placering av asylsökande. Vi vill ge dessa människor på flykt från krigets fasor en reell möjlighet att få en dräglig tillvaro och att finna trivsel i det nya landet de kommer till.

Roland Kemppainen, kommunstyrelsens ordförande (S) Övertorneå Kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev