Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Fristående jobbförmedlare bör få mer ansvar”

I förra veckan framkom att Arbetsförmedlingen inte använder tilldelade resurser till matchning. Nyligen presenterade dessutom Konjunkturinstitutet en rapport som visar att brist på arbetskraft nu dämpar tillväxtutsikterna. Vi känner igen bilden. Som fristående jobbförmedlare möter vi återkommande företag som inte kan växa för att de har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Publicerad: 16 augusti 2016, 12:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Arbetsförmedlingen upphandlar matchningstjänster redan i dag, men brister i implementering och resultat har alltför ofta hanterats lättvindigt, skriver Joakim Ekblom mfl.


Ämnen i artikeln:

BemanningsföretagArbeteArbetsförmedlingen

En avgörande nyckel för att förbättra matchningen är att förbättra integrationspolitiken. Många av de flyktingar som kommit det senaste året har hög utbildning, är efterfrågade, och skulle kunna matchas mot lediga jobb betydligt snabbare än vad som sker i dag.

I dag har endast hälften av de nyanlända flyktingarna ett förvärvsarbete efter åtta år. Förbättringspotentialen är enorm. Vi menar att det är brister i etableringssystemen som gör att det i dag tar alltför lång tid för flyktingar att få sitt första jobb.

Arbetsförmedlingen upphandlar matchningstjänster redan i dag, men brister i implementering och resultat har alltför ofta hanterats lättvindigt. Istället för att justera och förbättra pågående tjänster och se till att de faktiskt leder till arbete, har det varit lättare att försöka uppfinna hjulet igen. Nya insatser har hela tiden kommit till istället för att åtgärda befintliga tjänster. Avsaknad av resultatfokus har lett till dubbelarbete och oklara mål.

De bristerna behöver nu åtgärdas. Ett antal områden bör vara prioriterade för att stärka resultaten:

■ Renodla utbudet av upphandlade tjänster:

De insatser som upphandlas måste vara av sådan karaktär att de faktiskt leder till jobb. Då behöver hänsyn tas både till individens förutsättningar och till arbetsmarknadens rekryteringsbehov. Tjänsterna bör ha tydligt jobbfokus: utgå från att alla arbetssökande är anställningsbara. Använd resultatbaserade upphandlingar för att kunna avbryta de avtal som inte leder till arbete.

■ Ge fristående jobbförmedlare mer ansvar:

De insatser som upphandlas måste kunna anpassa efter näringslivets rekryteringsbehov. Överväg att låta arbetsgivare avropa arbetsförmedlingens tjänster. Ge utrymme att anpassa innehållet så att det till exempel blir möjligt att lära sig svenska och ett yrke samtidigt. På så vis kan andra arbetskraftsbrister åtgärdas samtidigt som etableringssystemet effektiviseras.

■ Inled matchningen direkt:

Ett aktivt matchningsarbete bör inledas för nyanlända flyktingar redan vid ankomst. Även tidiga insatser behöver anpassas efter personens yrkesbakgrund och förutsättningar för att snabbt komma i arbete. Upphandla SFI redan under asylprocessen, gärna i kombination med praktik och yrkesutbildning.

• Stärk resultatstyrningen:

Mät resultat. Förbättra utvärderingen så att den också kan användas för att förbättra träffsäkerhet i vilka insatser som ges.  Med bättre resultatutvärdering, som görs tillgänglig för alla aktörer i systemet och redovisas transparent även för arbetssökande, kan vi undvika att fel återupprepas.

Joakim Ekblom, cmo, Thorengruppen/Astar

Martin Sjöström, vd Radix Kompetens

Rasmus Rossi, styrelseordförande, NPF Solutions

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev