Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Förhastade slutsatser om Migrationsverkets arbete”

Upphandlingsregler kan vara svåra att förstå. Det visar Pehr Granfalk, kommunstyrelseordförande i Solna, i sitt debattinlägg. Men för att regler och lagar kan vara snåriga betyder det inte att arbetssättet är ohållbart – det betyder att det är lagligt.

Publicerad: 15 juli 2016, 09:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

På de orter där vi själva driver asylboenden eller genom avtal med leverantörer driver tillfälliga asylboenden är samarbetet med såväl kommuner som landsting gott. Foto: Tomislav Stjepic.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigrationsverketKommuner

Replik. Migrationsverket berättar så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt till kommuner och allmänheten. Men vi kan inte informera om boendeavtal som ännu inte är slutna. Det är upphandlingsregler som en politiker bör kunna vara insatt i.

Pehr Granfalk, kommunstyrelseordförande i Solna kommun, dömer ut Migrationsverkets sätt att informera kommuner inför etablering av nya tillfälliga asylboenden och gör tummen ned för Migrationsverkets dialog med landets kommuner. Han kräver därför att ”regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att se över etableringsprocessen med inriktningen att informera och involvera berörda kommuner från dag ett vid etableringar av asylboenden”.

Det står förstås Pehr Granfalk fritt att ställa sådana krav på regeringen. Men han drar förhastade slutsatser i sina påståenden. Därför kommer här en bakgrund: Eftersom flera av Migrationsverkets avtal för tillfälliga asylboenden löper ut i år genomför vi nu en ramavtalsupphandling. Anbud och information som lämnats till en upphandlande myndighet, i det här fallet Migrationsverket, omfattas av absolut sekretess.

Den 1 juni berättade vi om tilldelningsbeslutet i upphandlingen. I samband med detta tog Migrationsverket kontakt med de kommuner där nya boenden kan komma att öppna, däribland Solna. Informationen gällde antalet leverantörer som fått tilldelning och hur många platser som erbjudits Migrationsverket i den aktuella kommunen.

Vi har varit tydliga med att tilldelning i ett ramavtal inte är att likställa med att samtliga boendeplatser slutligen kommer att användas. Tilldelningen visar endast vilka som klarat upphandlingens ska-krav. Avrop i avtalet görs sedan utifrån Migrationsverkets behov.

I skrivande stund råder avtalsstopp bland annat i Stockholms län, eftersom vissa anbudsgivare har begärt överprövning. Det innebär att vi ännu inte har kommit till etableringsfasen. Det är alltså i nuläget omöjligt för Migrationsverket att ge Solna en exakt uppgift om hur många boendeplatser som kan komma att behövas.

Anledningen till att sekretess råder även efter tilldelningsbeslutet har offentliggjorts är den ökade hotbilden mot asylboenden. Under fjolåret ökade antalet anlagda bränder och brandattentat mot tilltänkta asylboenden och hvb-hem. Det har medfört att Migrationsverket sedan i höstas inte röjer adressen till nya anläggningar förrän de faktiskt används. Detta för att värna människors liv och hälsa och för att skydda egendomar.

På de orter där vi själva driver asylboenden eller genom avtal med leverantörer driver tillfälliga asylboenden är samarbetet med såväl kommuner som landsting gott. Det är vi glada för, och vi vet att det betyder mycket för de människor som söker skydd i Sverige. Vi upplever ett gott engagemang från samhället när det gäller att ordna ett bra mottagande.

Vi uppskattar därför att Pehr Granfalk uppmärksammat vikten av att så tidigt som möjligt inleda en dialog med respektive kommun. Bland annat för att det inte ska råda någon förvirring kring bland annat upphandlingsregler.

Magnus Gustavsson, tf avdelningschef Avdelningen för verksamhetsstöd Migrationsverket

Kenneth Karlsson, tf biträdande operativ chef Migrationsverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev