Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Flyktingkris kräver storsatsning på körkort

Då och då läser vi om flyktingar som vägrar kliva av bussarna vid vad de uppfattar som isolerade bostäder utan tillgång till kommersiell service, arbetsmarknad, fritidsaktiviteter och annan samhällsservice. Men de som redan bor på dessa platser upplever sig inte som isolerade – de har nämligen tillgång till bil!

Publicerad: 10 november 2015, 08:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen bör uppdra relevanta myndigheter att ta fram en körkortsstrategi, menar Bil Sweden.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeBostadspolitikFlyktingkrisen

I helgen gavs stor uppmärksamhet till en sådan händelse i Sundsvall där flyktingar vägrade kliva av bussen i bland annat Åstön. Vackra Åstön ligger drygt 40 km från Sundsvall, 30 km från Timrå och Birsta köpcentrum och bara ca 15 km från Söråker där det finns bland annat vårdcentral, skola och mataffär. De bilburna Åstöborna känner sig naturligtvis inte alls isolerade.

Behovet av nya bostäder till följd av den höga flyktinginvandringen har debatterats flitigt. Men det behövs en lika stor satsning på körkort och bilar för att nyanlända ska kunna etablera sig i det svenska samhället.

Expansionen av bilparken i Sverige måste upp från den tidigare ökningstakten på ca 50 000 bilar per år och upp till åtminstone 100 000. Med hänsyn till utskrotning av gamla bilar innebär det att nyregistreringarna bör ligga mellan 300 000 och 400 000 nya bilar varje år, det vill säga de högsta nivåerna som vi någonsin haft.

Bostads- och bilbeståndet är ungefär lika stort i Sverige, drygt 4,5 miljoner enheter. Det betyder cirka en bil och en bostad per hushåll eller ca 0,5 bilar per invånare. När befolkningen nu växer snabbare än väntat behöver Sverige satsa på bilismen av tre skäl:

Bostadsmarknaden. Tillgång till bil förvandlar hundratusentals isolerade bostäder till idylliska sjönära hem med god tillgång till såväl kommersiell som samhällelig service. Många av de bostäder som nu plockas fram till flyktingarna ligger på platser där kollektivtrafik eller cykel inte kan tillgodose mobilitetsbehoven. Detsamma gäller möjligheterna att storskaligt bygga nya billiga bostäder – de kommer inte att ligga i centrala Stockholm.
Arbetsmarknaden. Tillgång till körkort öppnar möjligheter att söka fler jobb. Vi vet att arbetslösheten är klart högre hos grupper som saknar körkort. Tillgång till bil vidgar också den geografiska marknad där en person kan söka arbete och vidgar även möjligheterna att arbeta utanför kontorstid, vilket krävs inom många yrken
Vardagsintegration. Nära 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil. Förutom jobbpendling i storstadsområden sker i praktiken nästan allt resande med bil. Ett integrerat socialt liv i Sverige vad gäller alltifrån inköp till barnens fritidsaktiviteter och umgänge med släkt och vänner mm förutsätter tillgång till bil.

Vi ser redan i dag hur invandringen skapar ett stort tryck på begagnatmarknaden. Till skillnad från den tröga reglerade bostadsmarknaden (PBL, hyresregleringen med mera) med stora anpassningsproblem är BIL Swedens medlemmar beredda att ta ansvar för att få fram det stora antal bilar som nu krävs de närmaste tio åren.

Men för att det ska fungera föreslår vi att regeringen ger relevanta myndigheter i uppdrag att ta fram en körkortsstrategi för hur hundratusentals personer med bristande språkkunskaper, begränsade ekonomiska resurser och utan möjlighet att övningsköra med föräldrar ska kunna ta körkort.

Det skulle till exempel kunna vara att integrera teoridelen av körkortsundervisningen med SFI-undervisningen. För många skulle det bli en praktisk och relevant tillämpning av undervisningen. Kanske att införa nya regler som möjliggör utökad övningskörning med volontärer utanför reguljära trafikområden (till exempel på P-platser, gårdar, industriområden).

Regeringen bör även ge Boverket och Trafikverket i uppdrag att planera för den kraftiga ökning av bilismen som nu ligger framför oss. Invandringen gör att vi mycket snabbare än vi trodde tidigare kommer att passera fem miljoner bilar i trafik.

Det ställer krav på P-platser, större vägsatsningar mm. Till exempel måste arbetet med den Östliga förbindelsen i Stockholm skyndas på. Utan en komplett ringled runt Stockholm väntar en oacceptabel trafikinfarkt med den trafiktillväxt vi nu ser framför oss.

Ulf Perbo, vVD BIL Sweden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev