Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Fler kommuner måste ta emot flyktingar

Det är bristen på asylboenden som leder till att Migrationsverket tvingas upphandla tillfälliga boenden, vilket i sin tur skapar osäkerhet för kommunerna. Om varje svensk kommun skulle ta emot 38 nyanlända med uppehållstillstånd som i dag bor kvar i Migrationsverkets boende skulle en rad problem lösas.

Publicerad: 5 juni 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeSFI

REPLIK Migrationsverket känner väl till de utmaningar som små likaväl som större kommuner ställs inför, då de med kort varsel får ta emot en större grupp asylsökande. Migrationsverket uppskattar det engagemang för mottagandet av asylsökande och personer med uppehållstillstånd som många kommuner visar. Detta är en oerhört viktig framtidsfråga för Sverige och måste bygga på ett gott samarbete mellan staten, landets samtliga kommuner samt övriga aktörer.

En av utmaningarna i mottagandet är att antalet asylsökande som kommer till Sverige varierar över tid beroende på säkerhetssituationen runt om i världen. Det är omöjligt att på förhand veta hur många personer som kommer att vara i behov av bostad. En annan utmaning är att landets kommuner inte kan erbjuda personer som fått uppehållstillstånd boende vilket innebär att drygt 11 000 personer bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. De upptar platser som annars skulle ha kunnat användas för nya asylsökande. Det innebär att om alla kommunerna tog sitt ansvar när det gäller att anordna boende för personer som beviljats uppehållstillstånd så skulle inte Migrationsvereket behöva upphandla tillfälliga boenden i den utsträckning som nu sker.

Vår ambition är att etablera boenden för asylsökande i samarbete med de berörda kommunerna. Men med anledning av den akuta situationen som verket nu ställs inför har vi inte alltid möjlighet att föra en dialog i så god tid före etableringarna som vi skulle önska.

Hur tidigt i processen Migrationsverket kan informera kommunen beror på vilken typ av boende det rör sig om och hur pass akut behovet av boende är. När det gäller tillfälliga boenden styrs myndigheten av lagen om offentlig upphandling vilket innebär att det råder upphandlingssekretess. Detta innebär att Migrationsverket inte kan informera berörd kommun i så pass god tid som skulle vara önskvärt.

I samband med att etableringsreformen infördes lyfte Migrationsverket upp problemet med att dagersättningen betalas ut i förskott och etableringsersättningen i efterskott till Arbetsmarknadsdepartementet. Migrationsverket delar uppfattningen att det är ett problem att kommunerna tvingas betala ut ekonomiskt bistånd för att täcka upp det så kallade ”glappet”.

Regelverket för statliga ersättningar kan behöva förbättras även inom andra områden, såsom det exempel som tas upp kring att utgå från antalet personer i kommunen vid en viss tidpunkt. Dessa behov av förändringar i lagstiftningen bör lyftas av kommunerna och andra aktörer både politiskt och via andra kanaler.

I dag har alla som är bosatta i Sverige rätt till SFI oavsett hur de bor.

Regeringens vårbudget har utökats med medel så att kommunerna ska kunna få statlig ersättning för SFI som erbjuds personer med uppehållstillstånd och som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Om undervisningen ska ske på anläggningsboendet är en fråga som måste diskuteras mellan berörd kommun och Migrationsverket lokalt eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut.

Under sommaren väntas kommunerna få rätt till statlig ersättning för de med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende.

Sammanfattningsvis är det bristen på asylboenden som leder till att Migrationsverket tvingas upphandla tillfälliga boenden, vilket i sin tur ger en mindre förutsägbarhet för kommunerna.

Om varje svensk kommun skulle ta emot 38 nyanlända med uppehållstillstånd som i dag bor kvar i Migrationsverkets boende skulle verket ha plats i ordinarie boendesystem för nya asylsökande, kommunerna skulle kunna planera med större säkerhet och framförhållning och staten skulle spara pengar eftersom tillfälliga boenden är i genomsnitt fyra gånger dyrare än en plats i lägenhetsboende.  Migrationsverket hoppas att detta inte är ouppnåeligt.

Caroline Henjered, verksamhetsområdeschef  Migrationsverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeSFI

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev