Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Fempunktsprogram för Sverige

Nu samlar regeringen Löfven samtliga riksdagspartier utom SD för att diskutera flyktingläget. Krisen vi just bevittnar blottar alltmer de många brister som finns i samhällsstrukturerna och skapar en ohållbar situation, menar partiet Borgerlig Framtid, som har tagit fram ett fempunktsprogram för vad man anser måste göras.

Publicerad: 15 oktober 2015, 18:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Partiet Borgerlig framtid har fem goda råd angående flyktingsituationen till statsminister Löfven inför dagens flyktingsamtal.

Foto: Wikimedia commons


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikFlyktingkrisen

Antalet asylsökande ökar för varje dag och närmar sig nu 2 000 om dagen. Det finns flera anledningar till att de söker sig till Sverige framför andra EU-länder. Bland annat för att vårt land har ett generöst välfärdssystem, en bra samhällsadministration och respektfulla medborgare.

Men när det kommer fler asylsökande än vi kan ta hand om och låta växa in i vårt samhälle uppstår problem, såsom brist på boende, vårdplatser, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och i den svenska samhällsgemenskapen. Efterfrågan på detta stiger nu mycket snabbare än utbudet, vilket tär på samhället. Alla medborgare som har behov inom dessa områden drabbas nu genom längre väntetider och försämrad service.

Detta är dock inte de asylsökandes fel utan felet ligger i den politik som förs. Politiken är helt enkelt för dåligt förberedd på att hantera immigrationen i nuvarande omfattning och blottar alltmer de många brister som finns i samhällsstrukturen.

Utvecklingen är illavarslande och åtgärdar vi inte situationen snarast, kommer konsekvenserna att bli enorma. Asylsökande utan boende kan snart komma att lösa sina problem själva genom att bygga egna boendeplatser utanför samhällsstrukturen, likt vad många EU-migranter redan gör.

Ungdomar i utanförskapsområden utan avslutad skolgång och utan meningsfull sysselsättning riskerar att bli kriminella. Medborgare som tappar förtroendet för rättsväsendet kan komma att bilda medborgargarden för att själva skydda sig och sin egendom.

Detta samtidigt som acceptansen för de höga skatter som upprätthåller vårt välfärdssystem löper stor risk att förminskas, i takt med att skenande kostnader för immigrationen snabbt urholkar det. Borgerlig Framtid är mycket angeläget om att förhindra en sådan negativ utveckling.

För att säkerställa ett välfungerande Sverige med en hållbar välfärd, har vi i Borgerlig Framtid därför tagit fram ett fempunktsprogram med åtgärder som vi anser omedelbart behöver påbörjas.

■ Sverige måste få en migrations- och integrationspolitik som är realistisk och långsiktigt hållbar. Ordning och lagar måste upprätthållas för att immigrationsprocessen ska fungera ordentligt. Utlänningslagen måste följas, ålderskontroll ska fastställas på ensamkommande barn och full identifikation måste säkerställas på asylsökande. 
■ För att öka bostadsbyggandet måste Plan och Bygglagen (PBL) förenklas, där enklare boendestandard kan tillåtas. Korridorrum med gemensamma toalett- och köksutrymmen är en väg att gå. Även avgift för överklagan av bygglov bör införas.
■ Säkerhet och trygghet i samhället ska säkerställas genom att införa permanent närområdespolis, skärpa straffen för grova brott, ta bort de automatiska straffrabatterna och avveckla ungdomsstraffrabatten. Det ska kosta att begå brott. 
■ Fler arbetstillfällen kan skapas genom att ta bort den allmänna löneavgiften ur arbetsgivar-avgifterna samt förändra LAS. Vi vill även slopa det första årets arbetsgivaravgifter för den först anställde i egenföretag. Sänkt ränteavdrag samt införande av kombinerat bidrag och lån i stället för enbart bidrag, likt CSN:s system, finansierar en del av detta.
■ Skolan och utbildning är viktig för det framtida samhället. Borgerlig Framtid vill införa läroplikt i stället för skolplikt, utöka den individuella elevanpassningen, införa betyg i ordning och uppförande och ge lärarna betydligt större inflytande i skolan.

Det är dags att agera nu – för en hållbar framtid!

Anders Königsson – ordförande Borgerlig Framtid

Bo Hansson – vice ordförande Borgerlig Framtid

Anders Königsson, ordförande för partiet Borgerlig Framtid

Bo Hansson, vice ordförande för partiet Borgerlig Framtid

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev