söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Det är barnen som är i kris, inte Sverige

Drygt 1800 barn tros ha försvunnit sedan de anlänt till och sökt skydd i Sverige. Många tros vara utsatta för organiserad brottslighet i form av trafficking och prostitution. Dessa barns utsatthet är ett stort misslyckande för regeringen. Barn måste registreras med fingeravtryck och skyddet för barn måste stärkas inom ramen för EU:s asylprocess, skriver Anna Maria Corazza Bildt och Mozhgan Jalali (M).

Publicerad: 2 januari 2017, 22:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barnens rättigheter är en universell och okränkbar rättighet som Sverige och andra EU länder ska respektera och tillämpa.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeFlyktingmottagandeFlyktingbarnEUMigrationsverketMigrationMigrationspolitik

Sverige är det land som tog emot den största andelen ensamkommande barn under hösten 2015, men ett mörkertal av dessa barn har sedan ankomst till Sverige försvunnit. Totalt beräknas drygt 1800 barn vara borta. När barn som flyr från krig och tortyr i sina hemländer, försvinner efter att ha sökt skydd i Sverige är det ett stort misslyckande för regeringen med Stefan Löfven i spetsen.

Ett barn är först och främst ett barn, oberoende av nationalitet och religion. De barn som flyr till Europa från krig ska vara skyddade och deras rättigheter ska respekteras. Europol har slagit larm om tusentals flyktingbarn som försvinner i Europa. Polisen och sociala myndigheter har inte tagit detta nödrop på allvar och ingen vet var dessa barn har tagit vägen. En rapport från Länsstyrelsen visar stora brister i införandet av statistik hos Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktingbarn som försvinner. Det är även svårt att se hos Migrationsverket från vilken kommun som barnen har försvunnit.

Vi vågar inte ens föreställa oss om vad som kan hända ett barn efter deras försvinnande, utan några rättigheter eller någon röst. Många gömmer sig av rädsla av utvisning och faller utanför alla skyddssystem. Många tros vara utsatta för grov organiserad brottslighet – trafficking, prostitution och våld. Regeringen måste ta ett större ansvar för barns rättigheter om Sverige ska kunna behålla sin starka röst i humanitära frågor.

Att ensamkommande barns försvinnande efter ankomst till Sverige inte utreds av polisen, socialtjänsten eller Migrationsverket ger människohandlare fri lejd att verka i Sverige. Polisen måste ta ett större ansvar för de här barnen och lägga mer resurser för att motverka detta. Det ska inte spela någon roll varifrån barnet kommer. Europa ska betyda säkerhet för barn.

Dessutom hindras minderåriga utan giltiga dokument från att söka asyl i Sverige på grund av gränskontrollerna, och det har hänt att ensamkommande barn har skickats tillbaka till Danmark. Här måste regeringen ta ansvar och samarbeta med danska myndigheter för att de här barnen inte ska försvinna. Barnen behöver därför registreras med fingeravtryck för att bevaras i skyddssystemet. På så sätt kommer inte barn kunna försvinna lika enkelt och myndigheter i flera EU länder kan lättare följa upp ett barn som försvinner.

En revidering av de nuvarande EU-reglerna för asyl förhandlas just nu i Europaparlamentet. Anna Maria arbetar för att stärka skyddet för barn genom att snabba upp asylprocessen för barn, ge tillgång till sjukvård, värdigt boende, skola och för ensamkommande tillgång till en kvalificerad god man så fort de anländer.

Det är också viktigt att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från minderåriga. Barnets bästa ska utredas i asylärenden och i socialtjänstutredningar. Exempelvis bör utlänningslagen ändras så att barn hörs i asylprocessen och så att Sverige garanterar att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med den förälder som de behöver skydd ifrån.

Barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. De beslut som tas om barn måste sätta barnets bästa främst och lösningarna för ensamkommande barn måste vara långsiktiga. Där familjeåterförening är genomförbart bör det också vara en möjlighet. Regeringen måste beakta den kritik som har riktats mot Sverige vad gäller barn i flykt. Barns rättigheter är en universell och okränkbar rättighet som Sverige och andra EU-länder måste respektera och tillämpa. Det är barnen som är i kris, inte vi.

Tänk om det var ditt barn som försvann spårlöst i ett annat land.

Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker (M)

Mozhgan Jalali, barnmorska och moderat samhällsdebattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev