söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

C: Vårt land tjänar på öppenhet

Det råder stor kompetensbrist och företagen kan inte rekrytera rätt personal. I ett sådant läge måste vi både ha en mer flexibel arbetsmarknad och värna den öppna arbetskraftsinvandringen. Sverige behöver ett nytt ledarskap för att kunna hantera de utmaningar vi står inför då landet blir allt mer tudelat.

Publicerad: 19 december 2016, 13:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Arbetskraftsinvandringen är en stor tillgång för Sveriges kompetensförsörjning, skriver Johanna Jönsson (C). Foto: Anna Simonsson


Ämnen i artikeln:

ArbetskraftsbristCenterpartietArbetsmarknad

Sverige befinner sig i högkonjunktur. Fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger. Många går till jobbet varje dag, betalar skatt och bidrar till den gemensamma välfärden. Detta är en välkommen utveckling. Men i ett läge då många kurvor pekar åt rätt håll är det särskilt viktigt att komma ihåg att det inte går bra för alla. Den ekonomiska utvecklingen kommer inte alla till del.

Sverige blir ett allt mer tudelat land och klyftan växer mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda. Det här är utmaningar LO saknar både förståelse för och svar på.

Tudelning är en av de största utmaningarna för politiker att lösa. Annars riskerar en ny social underklass att växa fram. Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta. Om att genomföra reformer för att arbetslösheten inte ska bita sig fast hårdare. Här vill Centerpartiet underlätta för fler enkla jobb i Sverige. Vi vill även göra det billigare att anställa och värna både rut och rot. Men det krävs större reformer än så.

Centerpartiet har därför föreslagit en arbetsmarknadskommission som ska ta fram reformer för framtidens arbetsmarknad. Det har gjorts förr i form av Lindbeckkommissionen, och skulle vara en bra möjlighet att få en bred politisk uppslutning kring dessa avgörande frågor för Sverige.

Arbetskraftsinvandringen är en stor tillgång för Sveriges kompetensförsörjning, för samhällets ekonomi och för företagens konkurrenskraft. Bristen på människor med rätt kompetens är det viktigaste skälet till att svenska företag inte kan växa. Det omfattar högkvalificerade jobb som IT-tekniker, läkare och ingenjörer, men det gäller också bussförare, undersköterskor och kockar.

Även arbetsgivare som knappt ställer några krav på utbildning eller erfarenhet larmar om att det är svårt att rekrytera villig personal. Sverige förlorar inte på att människor kommer hit och jobbar. Tvärtom tjänar vi många miljarder varje år. Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring bygger på öppenhet och på att arbetsvillkoren värnas.

Mitt under brinnande högkonjunktur drabbas dessutom många mindre orter av neddragningar i globaliseringens spår. Grunden till utveckling i hela landet är rättvisa förutsättningar och möjlighet att utvecklas, utan att staten lägger krokben med regelkrångel och allt för höga kostnader för företagandet.

Den tekniska utvecklingen har också medfört att utbudet av produkter och tjänster och möjligheten att starta och driva företag är större på den svenska landsbygden än någonsin tidigare. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet de bor. Det är närodlad politik. Utan möjlighet till arbetspendling och godstransporter stannar jobbmotorn i Sverige. Men det behövs också offentlig service man kan lita på, skolor med god kvalitet och tillgång till bra vård.

Med jobb, öppenhet och politik för hela landet kan vi bryta tudelningen i Sverige. Men då krävs konkreta och verkningsfulla åtgärder. Både regeringen och LO saknar trovärdiga lösningar på dagens utmaningar. Därför krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev