torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

I Stockholmsregionen har debatten gått het om mottagandet av nyanlända. Vårt svar är att viljan i våra kommuner finns, men att det i dagsläget finns många hinder för att få fram bostäder på ett sätt som bidrar till en god och snabb integration. Här nio konkreta förslag från centerpartister i regionen.

Publicerad: 13 januari 2017, 06:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar och förbättrar förutsättningarna för integration och bostadsbyggande. \

Foto: Bengt Nilsson, Pontus Lundahl, Fredrik Sandberg/TT


Ämnen i artikeln:

StockholmFlyktingmottagandeBostadspolitik

Med tanke på dagens segregation är det nu bråttom, och frågan om integration kan inte hanteras isolerad från den om var man ska bo någonstans. Utifrån våra erfarenheter ser vi en rad förslag som skulle både förbättra integrationen och skapa fler bostäder.

Vi föreslår att:

1. Staten ska stå för kostnaderna. Vi kräver att kommunerna får täckning för sina kostnader. Detta är en förutsättning för att kommunerna ska kunna fortsätta öka bostadsbyggandet och stimulera integrationsinsatser i de olika bostadsområdena. Perioden bör förlängas från de två år som staten betalar ut grundersättning till kommunerna för etablering av nyanlända, så att tiden bättre motsvarar den tid det i genomsnitt tar för nyanlända att bli självförsörjande.

2. Ge kommunerna etableringsansvaret. Centerpartiet anser i grunden att ansvaret för integrationen ska finnas så nära människor som möjligt. Därför vill vi återföra ansvaret från Arbetsförmedlingen till kommunerna.

3. Utnyttja befintliga bostäder. Många av framtidens bostäder är redan byggda, därför är inte lösningen på bostadsbristen att bara bygga nytt. Låt oss utnyttja befintliga bostäder bättre genom att förenkla uthyrning för människor som tycker att de bor för stort. Vi menar att skatten på andrahandsuthyrning måste sänkas så att nya bostäder frigörs. Den så kallade flyttskatten måste ändras så att fler som vill också kan lämna sina hus. Vi är också kritiska till att regeringen har ökat kostnaden för ombyggnation genom att försämra avdragsmöjligheterna med rot. För den som vill bygga om sitt enbostadshus till ett flerbostadshus skulle ett utökat rotavdrag betyda mycket.

4. Släpp loss kraften i föreningslivet. Föreningslivet har hittills stått för många enastående insatser för de nyanlända. Vi tror att det finns potential att förbättra detta ytterligare. I vårt län bör alla kommuner avsätta resurser som underlättar för föreningslivet att både samverka över föreningsgränserna och att göra konkreta integrationsfrämjande insatser som till exempel mentorskap och introduktion till arbetslivet. Som ett komplement till ettåriga föreningsbidrag kan kommunerna också pröva partnerskapsmodeller och flerårsavtal som ger föreningarna bättre förutsättningar.

5. Avlasta tillväxtkommunerna. Under året har större fokus lagts från statsmakterna på att just tillväxtkommunerna ska få fram bostäder. Kommuner som vill ta ansvar för att minska bostadsbristen står dock själva inför stora utmaningar och det är svårt att hitta utbildad personal inom yrken som till exempel planingenjörer och bygglovshandläggare. Därför föreslår vi att lärosätena i samverkan med kommunerna ges i uppdrag att öka utbildningsplatserna inom bristyrken och att införa verksamhetsförlagd utbildning. Vi ser även möjligheter med att företag tar fram underlag till detaljplanerna åt kommunen.

6. Förenkla bygglov för flyttbara bostäder. Vi välkomnar remissen från näringsdepartementet som föreslår att kravet på prövning av huruvida ett visst bostadsbehov är tillfälligt tas bort. Men regeringen måste gå längre. Dels kan vi inte vänta ända till sommaren med dessa förändringar, dels borde lättnader också göras för åtgärder som man kan behöva göra för att få bostäderna på plats, till exempel trädfällning och ändrade marknivåer. Tillfälliga bostäder bör också vara lättare att bygga i miljöer som anses som mindre lämpliga, exempelvis nära vägar.

7. Ställ krav på fastighetsägare. Många kommuner har slitit hårt med att få loss bostäder i de egna bostadsbolagen. Utöver det har kommuner köpt bostadsrätter och skapat egna regelverk för privatpersoner som vill hyra ut en bostad. Vi vill att kommunerna skapar samarbeten med andra fastighetsägare. Privata hyresrätter bör kunna användas mer och statligt ägda fastighetsbolag bör ta sitt ansvar. Såväl offentligt som privat ägda bostadsbolag ska också bidra till exempelvis praktikplatser och sommarjobb.

8. Använd drivkraften hos enskilda husägare. Det finns goda möjligheter till bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen som idag är villaområden. Vi vill ta vara på drivkraften hos enskilda småhusägarna och göra det enklare att förtäta på ett sätt som skapar mångfald i stadsrummet och ger plats för fler. Några exempel är översyn av detaljplaner, friare regler gällande placering mot tomtgräns och förnyade regler för Attefallshus så att de kan vara större än 25 kvadratmeter.

9. Begränsa överklagandena. Det är ingen hemlighet att överklagandeprocesserna gör att byggprojekt kommer igång för sent eller i värsta fall aldrig blir av. Vi uppmanar regeringen att pröva frågan om en avgift för överklagande åtminstone i andra instans. Det behövs en definition på och en begränsning av antalet ”sakägare” som kan överklaga, liksom en tidsbegränsning för hur lång en överklagandeprocess får vara.

Som lokalt folkvalda fortsätter vi att kämpa för fler bostäder och för att ge nyanlända en bra start i våra kommuner. Det är nu hög tid att också regeringen tar sitt ansvar och förbättrar förutsättningarna för integration och bostadsbyggande.

Christian Ottosson, kommunalråd (C) Huddinge

Karin Ernlund, gruppledare (C) Stockholms stad och vice ordförande för Centerpartiet Stockholms stad

Stefan Bergström, kommunalråd (C) Sundbyberg

Hans Peters, kommunalråd (C) Nacka

Annica Nordgren, kommunalråd (C) Täby kommun

Sofia Segergren, gruppledare (C) Vallentuna

Magnus Persson, gruppledare (C) Solna stad

Patrik Buddgård, gruppledare (C) Lidingö

Ina Ununger, gruppledare (C) Värmdö

Petri Salonen, kommunalråd (C) Haninge

Tage Gripenstam, gruppledare (C) Södertälje

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev