Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Bristen på ålderskontroller en rättsskandal”

Att Migrationsverket i flera år passivt godtagit i stället för att kontrollera asylsökandes ålder är en rättsskandal. Mitt förtroende för Migrationsverkets ledning och generaldirektör Anders Danielsson är förbrukat.

Publicerad: 6 september 2016, 12:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förtroendet för Migrationsverket och generaldirektören Anders Danielsson är skadat, skriver Staffan Danielsson (C).

Foto: Janerik Henriksson, TT


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeMigrationsverketHVBKommunerÅldersbedömning?

Likaså är förtroendet skadat för de ministrar som passivt accepterat att Migrationsverket underkastat sig diktat från barnläkar- och advokatsammanslutningar, vilket lett till att myndigheten underlåtit att kontrollera ålder i tveksamma fall på de som söker asyl.

Migrationsverkets förklaring att man endast klassat dem som uppenbart är över 18 år är absurd. Med uppenbart verkar man mena de som är uppemot 30 år eller mer, alla andras ålder har godtagits efter personernas egna uppgifter.

Det innebär att många vuxna män över 18 år har fått personnummer som barn, asyl som barn, förmåner som barn och placerats på boenden med barn.

Detta har troligtvis lockat många tusentals fler ensamkommande till Sverige, 40 procent av alla ensamkommande under uppgivna 18 år till EU valde Sverige år 2015, vilket kostat många miljarder för stat och kommuner.

Dessutom är Migrationsverkets orimliga policy gravt orättvis mot de vuxna män som korrekt anger sin ålder, gravt allvarlig och ofta påfrestande för de barn som placeras med vuxna män och även ibland påfrestande och till och med farlig för den personal som anställts för att handha barn under 18 år.

Att få personnummer som barn fastän man är två, fem eller tio år äldre eller mer är orimligt, man gynnas till exempel i idrottssammanhang och missgynnas genom att man går i pension som 70-75-åring eller mer.

Allra ynkligast och värst är nog att Migrationsverket nu frånsäger sig allt ansvar för att bedöma ålder.

I stället verkar verket mena att det inte har eller haft något ansvar för att kontrollera och fastställa ålder, utan att det är något som varje hvb-hem eller kommun ska göra.

Att hävda det anser jag är tjänstefel. Det är att smita ifrån sina ålagda myndighetsuppgifter, det är dessutom fegt att lägga över ansvaret på kommuner och boenden som uppenbart har förlitat sig på att Migrationsverket kontrollerat ålder så att endast barn under 18 kommer till dem.

Till sist, jag inser att den här problematiken kan vara jobbig för de ensamkommande som det handlar om. Det ansvaret måste Migrationsverket också ta, hade de kontrollerat ålder som övriga EU-länder gör hade inte problemet funnits.

Jag skyller inte på de ensamkommande som av sina flyktingsmugglare och sina kamrater uppmanats att ljuga om sin ålder, jag hade gjort det själv om jag fått reda på att Sverige utan kontroll skulle godta den ålder man uppgav även om man var mycket äldre. Men jag lägger oerhört tungt ansvar på Migrationsverkets ledning och generaldirektör som inte skött sitt jobb.

Därför är mitt förtroende för denne förbrukat och vore jag ansvarig minister skulle jag omedelbart byta generaldirektör.

I avvaktan på att detta förhoppningsvis sker kommer jag en tredje gång att be JO att granska Migrationsverkets lednings underlåtenhet att sköta sitt uppdrag att kontrollera ålder, samt sveket att lägga över ansvaret för uteblivna ålderskontroller på landets kommuner och hvb-boenden.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev