Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Betona medborgarskapets tyngd och betydelse

Idag på nationaldagen anordnar många kommuner ceremonier för att välkomna nya svenska medborgare. Och då spelar det roll vad kommunalråd och andra företrädare för det offentliga Sverige säger och gör. Här kommer några råd om vad dessa tal kan innehålla.

Publicerad: 3 juni 2015, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det svenska medborgarskapet står för samhörighet med Sverige och medborgarna emellan.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Nationalism

Tusentals nya svenska medborgare ser fram emot att idag få högtidlighålla sina medborgarskap. Och förberedelserna pågår för fullt över hela landet.

Ungefär hälften av landets kommuner anordnar sedan tidigare ceremonier för att välkomna nya medborgare. I fjol beslutade riksdagen att detta är något som från och med 2015 ska erbjudas i samtliga kommuner. De flesta väljer att göra det på nationaldagen den 6 juni.

Symbolik kan givetvis inte ersätta språk, jobb och andra konkreta verktyg för att komma in i det svenska samhället. Men det ena utesluter inte det andra. Medborgarskapet är centralt för staten. Och att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv.

Därför spelar det roll vad kommunalråd och andra företrädare för det offentliga Sverige säger och gör.

Syftet med ceremonierna är att lyfta fram och betona medborgarskapets tyngd och betydelse. De är också tänkta att bidra till att stärka de nya medborgarnas känsla av samhörighet med Sverige och ge uttryck för att de nu fullt ut är en del av det svenska samhället.

Kommunerna har stor frihet när det gäller att utforma ceremonierna. Men några ramar följer av medborgarskapslagen. Viktigast är att innehållet i lagens nya portalparagraf om medborgarskapets betydelse ska förmedlas vid ceremonierna. Den lyder så här:

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.

Kommunen får själv avgöra om innehållet i bestämmelsen ska förmedlas genom att den läses upp, eller om budskapet ska utvecklas närmare i exempelvis ett tal.

Utifrån lagtext och förarbeten kan man läsa ut ett antal punkter som gärna får vara med i ett tal till nya medborgare:

· Det svenska medborgarskapet står för samhörighet med Sverige och medborgarna emellan.

· Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället.

· Medborgarskapet innebär rättigheter och skyldigheter för båda parter.

· Alla medborgare är jämlika – de rättigheter och skyldigheter som följer av medborgarskapet är desamma oavsett när eller hur man har blivit svensk medborgare.

· Medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen, eftersom det bara är svenska medborgare som är valbara till riksdagen och har rösträtt i riksdagsval.

· Denna särskilda förtroendeställning visar sig också genom att bara svenska medborgare får ha vissa offentliga uppdrag och tjänster, exempelvis som polis eller domare.

· Medborgarskapet är viktigt för delaktighet i det som händer i samhället och för känslan av gemenskap med andra människor i Sverige.

Tanken med att koppla ceremonierna till medborgarskapslagens portalparagraf är att alla nya medborgare ska mötas av ungefär samma budskap oavsett var de bor. Medborgarskapet är ju en nationell angelägenhet. Men det är därutöver både naturligt och önskvärt att varje kommun ger sin ceremoni en lokal förankring.

Medborgarskapet förenar människor. Det är blint för människors bakgrund. Det rymmer därför möjligheter att bidra till sammanhållningen i ett samhälle som präglas av mångfald.

Gunnar Strömmer, advokat och särskild utredare i Medborgarskapsutredningen (Det svenska medborgarskapet, SOU 2013:29)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Nationalism

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev