Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Även helhetsbedömningar ingår i tillsynen

Hösten 2015 var extraordinär på grund av det höga antalet ensamkommande. Inströmningen har nu avtagit och kommunernas förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag är bättre. Vi för dock gärna dialog med alla inblandade aktörer om hur dagens utmaningar ska mötas på bästa sätt, skriver Inspektionen för vård och omsorg i en replik.

Publicerad: 24 oktober 2016, 07:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeFlyktingmottagandeIVOHVBSocialstyrelsenTillsyn

I artikeln ”Resurserna går, men felfinnandet består” i Dagens samhälle den 7 oktober 2016, skriver de kommunala cheferna Monica Wahlström och Ulrica Westerlund om Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. IVO vill lämna några kommentarer till texten, där man bland annat kan läsa följande:

”Under hösten 2015 gick Inspektionen för vård och omsorg IVO ut och aviserade att man inte på samma sätt som tidigare skulle tillsyna i den del av Socialstyrelsens föreskrifter avseende HVB-hem som handlar om restriktivitet i att låta två ungdomar dela rum. Detta som ett sätt att underlätta lösa situationen med anledning av flyktingkrisen.Nu, under hösten 2016 går IVO ut och aviserar att de med nya tag kommer att se över just detta. Den tillfälliga lättnaden i tillsynen är nu över, och IVO har i vissa kommuner som till exempel Umeå startat upp egen initierad tillsyn i frågan.”

IVO:s kommentar:

Hösten 2015 var extraordinär på grund av det höga antalet ensamkommande flyktingbarn. När påfrestningarna var som störst gjorde IVO bedömningen att flera kommuner inte hade förutsättningar att leva upp till lagar och föreskrifter fullt ut. Att i detta läge påpeka brister som den då rådande situationen skapat var helt enkelt inte ändamålsenligt. IVO kompromissade dock inte i bedömningar som kunde riskera barnens trygghet och säkerhet.

När den stora inströmningen av ensamkommande barn nu avtagit har situationen för kommunerna förändrats och är nu inte längre lika ansträngd. Kommunernas förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag har förbättrats även om många utmaningar fortfarande återstår.

IVO kommer i sin tillsyn att ha fokus på kvalitet i vården samt barnens trygghet och säkerhet. Det innebär att i tillsynen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt ärende. IVO kommer såväl inom tillståndsgivningen som inom tillsynen att göra bedömningar av om barnens boende är tryggt och säkert. För att kunna avgöra detta så behöver man ta hänsyn till flera aspekter.

En av dessa är de lokaler som inrymmer boendena. Dessa ska bland annat tillgodose barnens behov av integritet, självbestämmande och säkerhet. Beroende på hur boendet är utformat och vilka överväganden som gjorts runt det enskilda barnet, så kan det antingen innebära att det är tryggt och säkert att några av barnen i boendet delar rum med ett annat barn eller att barnen behöver ha eget rum.

IVO instämmer med Monica Wahlström och Ulrika Westerlund att fokus ska ligga på att granska hur verksamheten faktiskt fungerar och att se helheten och inte på att söka formella fel som saknar betydelse för kvalitén i vården. Det innebär dock inte att ställa barns rätt till integritet, trygghet och säkerhet i boendet mot att satsa på utbildad personal och god bemanning. Alla dessa delar är viktiga för att ge barn en trygg och säker vård och omsorg.

IVO kan konstatera att samhället står inför stora och till viss del nya utmaningar den närmaste tiden. IVO är öppen för att ha en dialog med alla inblandade aktörer omkring hur vi möter dessa utmaningar med syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de ensamkommande barn som anvisats kommunerna.

Läs även: Resurserna går, men felfinnandet består.

Annika Algeblad, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev