tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Asyl automatiskt minskar ohälsan hos minderåriga

Landets psykiatri rustar nu för en ökad ohälsa hos asylsökande ensamkommande som riskerar avvisning. Barn och ungas hälsa måste prioriteras. Liberalerna i Kronoberg föreslår därför att minderåriga asylsökande automatiskt beviljas asyl om de inte fått beslut inom sex månader.

Publicerad: 29 november 2016, 09:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De långa handläggningstiderna är särskilt påfrestande för minderåriga asylsökande, skriver Liberalerna Kronoberg.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeLiberalernaPsykisk ohälsaUngdomarFlyktingpolitik

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 oktober 2016 beskriver 300 lärare hur deras elever, som är ensamkommande minderåriga påverkas av en allt för utdragen asylprocess. Det är en berättelse om psykisk ohälsa och om hur skolarbete och integration blir lidande, när oron inför framtiden hela tiden finns där.

1 829 ensamkommande minderåriga har, enligt länsstyrelsernas kartläggning, ”försvunnit” från 2013 till maj 2016. Enbart under 2016 års fem första månader var det 577 minderåriga asylsökande som försvann. Ofta är det oro för att få avslag på asylansökan som ligger bakom försvinnandena. Det innebär att många unga nu lever gömda och i social utsatthet, långt bortom samhällets skyddsnät. De lever med risken att utnyttjas eller drivas in i kriminalitet.

Den 28 november kunde Sveriges Radio rapportera om hur 16 av landets regioner/landsting nu rustar för en ökad psykisk ohälsa bland asylsökande, inte minst bland ensamkommande minderåriga. Region Skåne rapporterar om att ovissheten och Migrationsverkets långa handläggningstider skapar oro, ångest och självmordstankar.

Ofta är de långa handläggningstiderna särskilt påfrestande för minderåriga asylsökande. För femtonåringar är en handläggningstid på mellan ett år och arton månader en plågsamt lång tid. En tid då de skulle kunna gå i skola och lära sig de kunskaper och färdigheter de behöver i sitt nya land blir i stället en tid med sömnlösa nätter och ångest inför framtiden.

Dagar, veckor och månader då de tillsammans med sina kamrater skulle kunna växa som människor och ha så roligt som de bara kan när livet precis är på väg att börja, blir i stället dagar, veckor och månader när allt är svart.

Sverige kan i nuvarande läge inte ha en asylpolitik som radikalt avviker från övriga Europas. Det skulle skapa en ohållbar situation, där vårt land dels inte kan ge asylsökande och personer med flyktingstatus ett värdigt bemötande och goda levnadsvillkor och där vi dessutom riskerar att förlora medborgarnas förtroende för svensk flyktingpolitik.

Samtidigt måste den politik vi för alltid prioritera barnets och den unga människans bästa. Det gäller även asylsökande. Oftast är det barn och unga som är sämst rustade att hantera de utdragna handläggningstiderna i asylprocessen. Lika ofta är det barn och unga som far mest illa i samma process.

Det är mot den bakgrunden vi Liberaler i Kronoberg föreslår att minderåriga asylsökande automatiskt beviljas asyl, om deras ansökan inte lett till beslut inom sex månader. Det skulle betyda att en av de stora orsakerna till psykisk ohälsa hos unga asylsökande undanröjs.

Det skulle dessutom innebära att det frigörs resurser för att snabbare kunna behandla andra asylsökande. Framför allt ger det unga människor möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som de kan skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa den framtid de vill i deras nya land. Det är något vi alla som bor i Sverige skulle vinna på.

Gunnar Nordmark, ordförande Liberalerna Kronoberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev