tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Anvisningslagen pressar fram fler lösningar”

Bostadsanvisningslagen har gjort en redan svår bostadssituation svårare - men pressar också fram fler lösningar. Kommuner som tidigare tog emot få eller inga nyanlända försöker nu verkligen leva upp till lagen. Länsstyrelsen Skåne ser, trots protester och svårigheter på flera håll, att lagen haft positiva effekter.

Publicerad: 30 november 2016, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fler kommuner delar på ansvaret med den ny lagen, det välkomnar Länsstyrelsen i Skåne trots kommuners protester.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeBostadsbristenKommunerEbo-lagenFlyktingar till kommunerna

Bostadsbrist råder i hela Skåne. I förra veckan signalerade flera skånska kommuner att de har svårt att leva upp till bostadsanvisningslagen. Vi på Länsstyrelsen Skåne är medvetna om kommunernas svårigheter, men vill ändå hävda att bostadsanvisningslagen har haft flera positiva effekter.

Under 2016 beräknas Skåne ta emot drygt 8 000 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. De flesta ordnar sitt boende själva, men 2 766 personer ska fram till årsskiftet anvisas till länets kommuner, enligt regeringens beslut. Länsstyrelsen har fördelat dem på de skånska kommunerna utifrån ett underlag från Migrationsverket (baserat på folkmängd, tidigare mottagande och arbetsmarknad).

Mottagandet har ökat. Med en månad kvar av året återstår att anvisa 410 personer i Skåne. Över 2300 personer har anvisats till skånska kommuner, vilket ska jämföras med 183 förra året. Visserligen är hälften pågående ärenden, men sifforna visar tydligt att bostadsanvisningslagen har haft en positiv effekt för mottagandet.

Fler kommuner delar på ansvaret. En stor skillnad jämfört med när vi hade frivilliga överenskommelser, är att kommuner som tidigare tog emot få eller inga nyanlända nu verkligen försöker leva upp till lagen. Ett exempel är Vellinge kommun som i november 2015 hade tagit emot sju personer. I år är antalet 75, tio gånger fler.

Men fortfarande är det samma kommuner som tar störst ansvar för mottagandet. En kommun som Östra Göinge (med noll anvisningar) har i år ändå tagit emot totalt 227 nyanlända (självbosatta och ensamkommande barn), ungefär lika många som förra året. Malmö har hittills tagit emot 1 477 nyanlända (varav 370 anvisade) jämfört med förra årets 1132 självbosatta. Bostadsanvisningslagen förändrar inte det faktum att de flesta nyanlända löser sin bostadssituation själva, även om det innebär trångboddhet hos släktingar eller andra mindre lyckade lösningar.

Det är viktigt att slå fast att bostadsbristen inte är ny. I Skåne har vi haft en tioårsperiod då det har byggts för lite, och byggandet har inte omfattat dem som står längst från bostadsmarknaden. Enligt Länsstyrelsens beräkningar behöver bostadsbeståndet i Skåne öka med 7 000 bostäder årligen.

Bostadsanvisningslagen har gjort en redan svår bostadssituation svårare, men pressar också fram fler lösningar. Bostäder för resurssvaga grupper är inte längre enbart socialtjänstens ansvar. Allt fler skånska kommuner arbetar med riktlinjer för bostadsförsörjning, i flera fall med en förvaltningsövergripande organisation. Samverkan mellan olika aktörer har utvecklats, till exempel mellan kommun, allmännytta och privata fastighetsvärdar och, till viss del, mellan kommuner.

Detta är viktiga och långsiktiga lösningar. Men den ansträngda situationen just nu, och som väntar 2017 då antalet anvisade flyktingar ökar ytterligare, kräver att kommuner har möjlighet att använda sig av kreativa lösningar också på kort sikt. Länsstyrelsen Skåne anser att regler ska vara lika för alla, oavsett om det till exempel är studenter eller flyktingar som bor tillsammans. Varje liten justering som kan underlätta för kommunerna är viktig, och det krävs att vi myndigheter gör vad vi kan för att förenkla och samordna regelverk.

Peter Cavala, samhällsbyggnadschef, Länsstyrelsen Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev