Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vidlyftiga vindkraftsplaner ett slöseri med resurser

Sverige har aldrig haft en så stark elbalans som i dag. Trots det vill politikerna göra den ännu starkare genom att bygga mer subventionerad vindkraft. Det är ett slöseri med samhällsresurser.

Publicerad: 22 maj 2013, 11:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ElproduktionVindkraft

Exportöverskottet var 2012 nära tredubbla vindkraftsproduktionen. Kraften såldes till ungefär halva självkostnaden för vindkraft. Elproduktionen är ur miljösynpunkt nästan oöverträffad. Stora delar vatten- och kärnkraft gör den nästan helt fossilbränslefri. Bara vid störningar inom produktion eller nät utnyttjas äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt.

År 2012 såg elproduktionen ut på följande sätt: Vattenkraft 77 TWh, kärnkraft 61 TWh, annan värmekraft (biobränsle) 15 TWh och vindkraft 7 TWh. Elförbrukningen inom landet stannade på 141 TWh så exporten var 19 TWh.

Vattenkraftsproduktionen var hög sista året, men en nedgång till normalnivå uppvägs mer än väl av ökad kärnkraft efter moderniseringar och effekthöjningar. Tillgång till billig och säker kärnkraft kommer att finnas i minst ett par decennier. När kärnkraften skall ersättas är det mesta som nu byggs av förnybar kraft nästan skrotfärdig.

Elförbrukningen har inte ökat på nära 20 år och ingen ökning väntas under överskådlig tid. Då skall inte mer produktion subventioneras fram, utan i stället bör möjligheterna till ytterligare användning inom landet undersökas. Politikens arbetslinje kan säkert främjas genom ändrade elskatter och genom att öka industrins konkurrenskraft.

Vindkraften har byggts ut snabbt med god lönsamhet under ett par kalla vintrar. Nu, med andra förhållanden, går nästan all vindkraft med förlust och i år väntas utbyggnaden halveras jämfört med 2012. De enda som nu anser sig kunna bygga med lönsamhet är landsting, kommuner, bostadsföretag och andra som kan dra fördel av befrielse från elskatt för egenproducerad vindkraft.

Energimyndigheten som nu plågar landet med vindkraftsplaner bör läggas ner eller ombildas. Myndigheten tillkom i samband med stoppet av Barsebäck i en uppgörelse mellan Göran Perssons regering och Centern. Uppdraget var att främja tillkomsten av förnybar energi och myndigheten har hela tiden letts av Centern. Den har styrts som ett slags propagandacentral för vindkraft.

Det senaste energibeslutet var bra då det öppnade för fortsatt användning av kärnkraften. Däremot blev den snabba utbyggnaden av förnybar energi fel med produktionsmål för olika kraftslag utan tanke på totala elbehovet. Detta har lett till dagens överskott. Mest fel blir vindkraft i Norrland för då tillkommer, förutom ledningskostnader, det faktum att 10-15 procent av produktionen går bort i överföringsförluster.

Talet om fördel med ett tredje ben för elförsörjningen är bara ett dyrt politiskt påhitt. Elförsörjningen var förr helt beroende av vattenkraft med tillsats av värmekraft under torrår, därefter tillkom kärnkraften med billig baskraft. Detta har gett ett lågt pris och säker elförsörjning. Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft utan tillgång till alternativ produktion när det är vindstilla. Annars riskeras sammanbrott i elnätet en kall vinterdag. Backup kan vara mer vattenkraft i norr med ledningar söderut eller nya fossileldade verk.

För utformningen av det framtida elsystemet måste en långsiktig politisk överenskommelse finnas. Denna bör utgå från väntat elbehov och klarlägga synen på olika kraftslag. Subventioner och avgifter bör plockas bort, då dessa bara leder till onödiga samhällskostnader. Som första åtgärd mot ett växande överskott bör elcertifikaten avskaffas.

Sivert Göthlin, civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ElproduktionVindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev