Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vi skyddar kunderna mot elföretagens orimliga vinster

Elnäten är naturliga monopol och vi har till uppgift att på förhand sätta en ram för företagens intäkter. På det viset skyddar vi kunderna. De skulle annars få betala orimligt höga elnätsavgifter när Jämtkraft och andra elnätsföretag vill öka sina egna vinster, replikerar Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Publicerad: 21 januari 2014, 15:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


REPLIK. I Dagens Samhälle 13 januari skriver företrädare för Jämtkraft att Energimarknadsinspektionen hämmar tillväxten och bromsar övergången till mer förnybar energi. Det är för oss högst oklart vad Jämtkraft vill åstadkomma med sin debattartikel. Den kan uppfattas som ett inlägg för mer förnybar energi, men mot bakgrund av den rättsprocess vi har med Jämtkraft och andra elnätsföretag uppfattar vi den som en argumentation för att få höja kundernas avgifter och därmed öka vinsterna.

Elnäten är naturliga monopol, och därför har Energimarknadsinspektionen (Ei) till uppgift att på förhand sätta en ram för företagens intäkter. Syftet är att skydda kunderna och se till att elnätsavgifterna är rimliga.

Under två års tid har det pågått omfattande domstolsprocesser kring hur stora avgifter nätföretagen ska få ta ut av sina kunder. Domarna från förvaltningsrätten kom i december. Vi på Energimarknadsinspektionen uppfattar dem som katastrofala, eftersom företagen får möjlighet att ta ut uppemot 60 miljarder kronor mer av kunderna för 2012-2015 jämfört med de faktiska elnätsavgifterna för perioden 2006-2009. Vi har därför valt att överklaga domarna.

Vi har under processens gång gjort några medgivanden på punkter där vi ansett att bolagen har haft rätt. Trots detta är det inte ett enda företag som valt att kliva av processerna och nöjt sig med de ökningar av intäktsramarna som vi ansett vara godtagbara. Här utgör inte Jämtkraft något undantag.

Jämtkraft påstår att vi motverkar utbyggnaden av förnybar energi genom att intäktsramarna inte tar hänsyn till att nätet byggs ut. Omställningen av energisystemen är en av de viktigaste framtidsfrågorna där elnäten har en central roll. Självklart måste nätföretagen kunna bygga ut nätet i takt med att samhället utvecklas och få täckning för dessa kostnader. Besluten om intäktsramar utgår från elnätets omfattning när Jämtkraft lämnade sin ansökan, men de tar även hänsyn till den utbyggnad som sker när det tillkommer nya kunder eller när det sker förstärkningar av kapaciteten. Dessutom är intäktsramarna konstruerade på ett sådant sätt att Jämtkraft också får täckning för ökade kostnader för nätförluster och överliggande nät. Påståendet om att intäktsramarna inte tar hänsyn till att nätet byggs ut är alltså helt fel och det vet Jämtkraft.

Jämtkraft tycker att nya elkunder blir en belastning och att det är ett stort problem när vi utgår från antalet kunder 2006-2009 vid beräkning av kostnaderna för exempelvis administration, underhåll och mätning. Att vi gör det beror på att detta var de senast kända uppgifterna när vi tog beslutet om intäktsramarna. Ett relevant faktum är också att det inte tillkommer så många nya kunder varje år.

En jämförelse mellan 2009 och 2012 visar att antalet kunder hos Jämtkraft ökade från 59 446 kunder 2009 till 60 724 kunder 2012. Detta innebär att Jämtkraft har fått cirka två procent fler kunder som betalar för att få sin el överförd. Den del av driftskostnaderna som påverkas av ett större antal kunder i ett nät som Jämtkrafts är blygsam. De problem som Jämtkraft anför till följd av att antalet kunder ökat med 2 procent kan rimligen inte vara särskilt omfattande i en verksamhet som årligen omsätter cirka 380 miljoner kr. Särskilt inte när man ser till att Jämtkraft fått ett väsentligt utrymme att öka sina intäkter genom de intäktsramar som beslutats av Ei.

Här är några siffror: Jämtkraft Elnät AB hade 1,2 miljarder kronor i intäkter åren 2006-2009. För åren 2012-2015 har Jämtkraft enligt Ei:s beslut rätt att ta ut 1,4 miljarder i intäkter, som efter våra medgivanden har höjts till knappt 1,5 miljarder kronor.

Det beslut som har fattats i förvaltningsrätten ger Jämtkraft rätt att ta ut 2,0 miljarder i avgifter av sina kunder. Om domstolsbeslutet står sig, så får Jämtkraft alltså möjlighet att öka sina nätavgifter med 73 procent jämfört med perioden 2006-2009. Det tycker vi inte är rimligt och har därför överklagat förvaltningsrättens dom.

Vi tycker att det är beklagligt att samhällets behov av förnybar energi används som slagpåse i debatten om hur stor avkastning Jämtkraft och andra elnätsföretag ska tillåtas ha i sin monopolverksamhet.

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev