Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vi har räknat till spårvägens fördel

Hade fakta visat att Bus Rapid Transit (BRT) var sämre och dyrare än spårväg hade vi skrivit det i vår rapport, svarar WSP på kritiken från Svensk kollektivtrafik.

Publicerad: 26 maj 2011, 08:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

VI har inte levererat en partsinlaga till förmån för busstrafik, skriver Lars Sandberg

Foto: Colourbox


I Dagens Samhälle nr 18 skriver Svensk Kollektivtrafiks presidium under rubriken ”Håll en enad front för fördubblad kolletivtrafik”. Här finns flera felaktiga påståenden om vår rapport Buss, BRT och spårväg - en jämförelse.

Som konsultföretag har vi inte har råd att undergräva varumärke genom att ta fram partsinlagor – som rapporten kallas i debattartikeln. Hade fakta visat att Bus Rapid Transit (BRT) var sämre, dyrare och så vidare hade vi skrivit det.

Rapporten visar inte att BRT alltid och på alla sätt är bättre än spårväg. Vi pekar bland annat på att spårvägen är snabbare än buss, men att samma hastigheter går att uppnå om BRT-fordonen ges samma förutsättningar som spårvägen. Spårväg har också i många fall större kapacitet än BRT och sannolikt finns en positiv spårfaktor för långväga trafik (resor som är längre än 40-60 minuter).

För att göra rapporten så transparent som möjligt har vi har genomgående använt öppna källor. Men eftersom ingen projektering är gjord för något av projekten, bygger rapporten till viss del på antaganden. Antaganden som tydligt redovisar i rapporten, vilket självklart medför att det finns osäkerhet i kalkylerna.

Faktum är att det finns ett stort antal BRT-system i Europa. De är olika och förutsättningarna är olika i varje land. Eftersom det inte finns några BRT-system i Sverige har vi i den allmänna jämförelsen mellan BRT och spårväg använt ett snitt av sex BRT-system i andra delar av världen.

I den fördjupade jämförelsen mellan BRT och spårväg (gäller planerade/diskuterade spårvägsprojekt i Stockholm, Göteborg och Helsingborg) har vi däremot använt busskostnader i beräkningar av BRT:s kostnader. Det gäller dock inte kostnaderna för stationer i stället för hållplatser, där har vi använt spårvägens stationskostnader. Vid beräkningarna av spårvägens och BRT:s kostnader har vi i möjligaste mån utgått från lokalt kostnadsläge.

Den sakliga kritik som skulle kunna riktas mot WSP:s rapport är att kostnaderna för BRT är för höga och att spårvägens kostnader i ett fall är för låga.

I den fördjupade jämförelsen (Stockholm, Göteborg och Helsingborg) har vi räknat med att BRT får betala driftskostnaden för vägen men den betalas av väghållaren, inte trafikhuvudmannen. I kostnaderna för BRT på Spårväg syds linjesträckning i Stockholm ingår ny bussgata på hela sträckan, vilket med största sannolikhet inte kommer att krävas.
I beräkningarna av kostnaderna för att ersätta stombusslinje 4 i Stockholm med spårväg utgick vi från SL:s planerade kostnader för Spårväg city, trots att vi genom artiklar i SvD hade tillgång till de egentliga kostnaderna, som var betydligt högre.

Även för oss är det viktigt att kollektivtrafiken utvecklas och att resandet med kollektivtrafiken ökar, Inte minst av miljöskäl. Det ena kollektiva transportsättet utesluter inte det andra. Det viktiga är att använda de olika transportsätten där de lämpar sig bäst, i ett samverkande system för att tillgodose resenärernas behov.

Lars Sandberg, Kollektivtrafikutredare, WSP Analys & Strategi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev