Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet?

Publicerad: 9 juli 2018, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett sätt att minska privatbilismen är, enligt debattörerna, att stimulera hämt-tjänster.


Ämnen i artikeln:

Transporter

I debatten finns det många som anser att självkörande bilar ska lösa såväl persontrafikens tillgänglighet som miljöproblem och trängseln på våra vägar.

Och ja, i framtiden kan säkert självkörande bilar lösa människors behov av transporter, göra dem mer miljövänliga och kanske också mindre utrymmeskrävande. Men det är många frågor runt den utvecklingen som kommer att ta sin tid.

En förändring mot minskad privatbilism behöver ske redan nu. Om dagens bilberoende resenärer erbjuds enklare alternativ att nå kollektivtrafikens noder kan fler lämna den egna bilen hemma.  De stora samhällsvinsterna uppstår om tillräckligt många ges möjligheten att ändra sitt beteende. Cykel i all ära, men barn ska hämtas och lämnas, mat ska handlas och den demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen blir allt äldre.

En lösning är att med ekonomiska styrmedel stimulera en övergång till hämt-tjänster där taxinäringen blir en naturlig del i framtidens mobilitet. Regeringen har formulerat ett mål som innebär att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas under perioden 2006-2025. Tyvärr ser utvecklingen ut att gå åt andra hållet. Under år 2017 ökade bilåkandet i Stockholm med 2,4 procent per person samtidigt som till exempel endast tre av tio Stockholmare åker kollektivt.

Kollektivtrafikresandet behöver öka med sju procentenheter per år fram till 2025 för att nå regeringens fördubblingsmål. Det är drygt tre gånger så snabbt som sker idag.

Stefan Fölster, nationalekonom, beräknar i rapporten ”Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma” samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till hämt-tjänster.

I rapporten beskrivs ett scenario där endast 20 procent av dagens bilägare har kvar egen bil år 2030 och istället använder sig av hämt-tjänster. Energiförbrukningen skulle minska med 80 procent och avgasutsläpp med över 90 procent. Sammantaget summeras värderingen av vinsterna till 270 miljarder kronor enbart under år 2030. En stor del av denna vinst är besparingar i transportkostnader för bilägare.

Taxi har en stor potential att än mer fungera som kollektivtrafikens förlängda arm. Taxiföretagens fordonsflotta är betydligt nyare och mer miljöeffektiv än den privatägda. Genom att främja hämt-tjänster blir det enklare för fler att bidra till både miljömål och de samhällsvinster som minskad biltrafik bidrar till. Och för de som idag är hänvisade till färdtjänstens regler och beslut kan administrativa kostnader enkelt sparas om vuxna människor själva får besluta om sitt behov av resor.

Om taxi skulle omfattas av samma skattereduktion som övrig kollektivtrafik öppnas möjligheter som skulle gagna hela transportsektorns effektivitet. En vinna-vinna situation för såväl resande som näringsliv som samhälle. Bilköer skapar inga vinster och parkeringsplatser kan användas till så mycket annat.

Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Transporter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev