Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Varför saknas trygga och trivsamma väntrum?

Kollektivtrafikens väntrum är en viktig men bortglömd plats som sällan diskuteras. Samtidigt är trivsamma, omhändertagande och trygga väntrum en betydelsefull del av resan. Trafikverkets arkitekturpris visar på att det finns förebilder. Bollnäs resecentrum exempelvis.

Publicerad: 28 april 2014, 13:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Vi vet alla hur den upplevs, den där stunden av osäker väntan på tågstationen, hållplatsen eller perrongen. Känslan av ovisshet, utan säkra insikter om när den verkligen är över – och utan en bra plats att vistas på så länge det pågår. Ett ställe där man lugnt skulle kunna invänta nästa avfärd utan oro för att missa tåget eller bussen. För vad handlar det om för oss som ska vidare? Jag tror att det handlar om tillit, överblick, åtkomst. Och komfort och trivsel!

Tyvärr är många av resenärernas väntrum dåligt organiserade och obekväma. Det talas mycket om de brister som drabbar tågresenärerna – förseningar, inställda tåg, fel i anläggningen. Mera sällan diskuteras den miljö som erbjuds när människor drabbas av väntetider som kan bli frustrerande och långa. De senaste årens förbättringar med en allt vassare teknik har minskat en del av problemen. Med information via appar i mobilen, tätare uppdatering av information i högtalare och på informationstavlor så får vi ofta sekundsnabba besked om något krånglar. Visst mildrar det en del av bekymren. Men mycket återstår att göra åt den fysiska närmiljön.

Om man närmare studerar de platser, lokaler och andra utrymmen vi resenärer är hänvisade till finns det anledning till eftertanke och självkritik hos oss på Trafikverket och andra ansvariga. Ibland tror jag att utformningen av lokaler och möbler är ett resultat av vad man inte vill åstadkomma: det ska inte gå att sova på bänken i väntsalen, det ska inte erbjudas gratis toalettbesök, det ska inte vara uppvärmda väntutrymmen på perrongerna, det ska inte …

Så där kan man ju hålla på. Säkert är vart och ett av besluten välgrundade och baserade på erfarenhet. Bekymret är att dessa beslut tillsammans skapar en miljö som inte uppfyller rimliga krav på ett modernt, effektivt resande.

Glädjande nog finns det ordentliga ljuspunkter som är väl värda att uppmärksamma. Trafikverkets arkitekturpris är en tävling som ordnats 2011 och 2013 i syfte att lyfta fram förebilder inom infrastrukturens område, miljöer som kan inspirera och vara goda förebilder för andra.

Bollnäs resecentrum vann tävlingen 2011. Här kan alla som känner sig tveksamma till att använda gångtunnlar under vägar och järnvägar njuta av en anläggning som bjuder på något helt annat än vad vi vanligen möter. Den är i själva verket en vackert sammanbindande länk mellan de delar i samhället som åtskiljs av vägar och spår.

Umeå östra resecentrum, den senaste vinnaren av priset, är också en intressant förebild. Här har det kommunala bolaget INAB uppenbarligen bestämt sig för att ta resenärens parti och låtit arkitektens idéer omsättas i en fantastisk anläggning, ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.

Jag tycker att dessa båda exempel erbjuder något som vore efterföljansvärt på flera platser; här finns omsorgen om såväl helhet som detaljer, fina möjligheter att förflytta sig, platser att vistas på och inte minst: en välfungerande anläggning som alla kan känna stolthet över! Dessutom kan den som väntar alltid vila ögonen på något som är både vackert och genomtänkt.

Att erbjuda trivsamma, omhändertagande och trygga väntrum är att göra en viktig del av resan mer meningsfull och behaglig. Det förutsätter en tydlig ambition att skapa god arkitektur och att flera aktörer samspelar: Landets kommuner, fastighetsägare, kollektivtrafikens huvudmän, Trafikverket och kanske någon mer. Då kan fler orter och städer skapa resenärsmiljöer av hög klass – vilket exemplen Bollnäs och Umeå visar. Det är värt att vänta på. Men helst inte så länge!

Johnny Hedman, Chefsarkitekt, Trafikverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev