Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Var femte invånare glöms bort av kommunerna

Fler kommuner måste ta frågor om tillgänglighet och delaktighet på allvar. Genom samarbete med näringsliv, fastighetsägare, funktionshinderorganisationer och det civila samhället kan vi skapa ett samhälle för alla. Och i det arbetet kan Borås och Stockholm vara en förebild.

Publicerad: 25 januari 2013, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningTillgänglighet

Att besöka butiker, caféer, pubar eller kultur- och sportevenemang är enkelt för de flesta. Likaså att kunna ta bussen eller tåget för att hälsa på släktingar och vänner. Men många personer med funktionsnedsättning har inte denna frihet på grund av brister i tillgängligheten i samhället. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam har tagit fram med statistik, fakta och analyser kring en rad samhällsområden.

Några nedslag: Nästan hälften av befolkningen undviker caféer och restauranger där ljudmiljön är dålig. Bara ett av tio socialkontor och hälften av vårdcentralerna i landet har förbud mot parfym, vilket skapar problem för personer med allergi. Nästan fyra av tio idrottsanläggningar är otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Inte ens fyra av tio kommuner beaktar tillgänglighet när de genomför insatser för arbetslösa.

1,8 miljoner personer, var femte invånare, har någon form av funktionsnedsättning. För dem är god tillgänglighet en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv. Det är samtidigt viktigt att betona att god tillgänglighet är ett allmänintresse. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för oss alla. Automatiska dörröppnare, hissar och digitala informationstavlor i kollektivtrafiken är exempel på detta. Det är viktigt att i all planering och i allt genomförande utgå från att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. God tillgänglighet skapar ett enklare, modernare och attraktivare samhälle.

Både Stockholm och Borås har arbetat långsiktigt för att förbättra tillgängligheten och delaktigheten i samhället. Städerna har arbetat utifrån en målmedveten strategi, vilket har lett till uppskattning och uppmärksamhet. EU-kommissionen utlyser varje år tävlingen Access City Award för att utse den stad som arbetar bäst med tillgänglighet i Europa. I höstas nominerade den svenska juryn Stockholm och Borås. I december avgjordes tävlingen i Bryssel. Stockholm gick längst och blev en av de tre mest tillgängliga städerna i Europa.

Några exempel på vad som utförts i Stockholm: 360 busshållplatser har gjorts om för både personer med synskador och för dem som använder rullstol, 5 200 övergångsställen har byggts om, 1 500 trappor i utemiljön har kontrastmarkerats och många lekplatser har anpassats för barn med funktionsnedsättning. Likt miljöfrågorna är tillgänglighetsfrågorna en självklar del i stadens verksamheter. Som exempel kan nämnas att syntolkning numera erbjuds till flera kulturevenemang.

I Borås har cirka 230 butiker, restauranger, tandvårdskliniker och liknande inrättningar inventerats och åtgärdats så att de är mer tillgängliga. I stadens bilfria centrum är gatorna uppvärmda på vintern för att smälta snö och is, vilket är särskilt viktigt för personer med rörelsehinder och personer med gånghjälpmedel. Borås arbetar enligt riktlinjer för tillgänglighet som är strängare än vad som krävs enligt lag.

God tillgänglighet är en förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och ha en bra livssituation. Vi har nått en bra bit på vägen, men är medvetna om att mycket arbete återstår till full tillgänglighet i både fysiskt och kommunikativt hänseende. Ett långsiktigt och målmedvetet politiskt arbete är nödvändigt. Undersökningar visar att god tillgänglighet lönar sig, då det bland annat leder till att behovet av vård och assistans minskar och till att fler kommer ut i arbete. Viktigast är dock den mänskliga aspekten, nämligen vilket samhälle vi vill skapa. Vi anser att det varken är rimligt eller värdigt att utesluta delar av befolkningen från samhällsgemenskapen och arbetsmarknaden.

Två av de stora utmaningarna framöver är att:

• Minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning. Offentlig sektor, inte minst kommunerna, måste vara en förebild gentemot näringslivet och anställa fler personer med funktionsnedsättning.
• Förbättra den fysiska tillgängligheten ytterligare. Enligt lag ska så kallat enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser åtgärdas. Här återstår fortfarande mycket arbete i de flesta kommuner.

Fler kommuner måste ta frågor om tillgänglighet och delaktighet på allvar. Genom samarbete med näringsliv, fastighetsägare, funktionshinderorganisationer och det civila samhället kan vi skapa ett samhälle för alla.

Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd (KD), Stockholm

Carl Älfvåg, Generaldirektör Handisam

Lena Palmén, kommunalråd (S), Borås

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News