Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

V: Stoppa bygget av en ny motorväg i Stockholm

Enligt Stockholms Handelskammare måste den östliga vägförbindelse, som förr kallades Österleden, byggas för att infrastrukturen ska hålla jämna steg med tillväxten. Mitt parti är kritiskt till nya motorvägar i allmänhet, och till de föreslagna finansieringssätten i synnerhet.

Publicerad: 14 juli 2016, 07:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den planerade östliga förbindelsen har ingen statlig finansiering, precis som Förbifart Stockholm (bilden), som betalas med intäkterna från trängselskatten. Foto/Illustratör: Trafikverket


Ämnen i artikeln:

StockholmInfrastrukturinvesteringarMiljöSverigeförhandlingenTrafik

I Stockholm är motorvägar högst begärliga. De borgerliga politikerna vill ha dem, bilisterna vill ha dem, och en inte obetydlig del av allmänheten vill ha dem. Motorvägsförespråkare tycks verka under villfarelsen att en ny motorväg löser alla trafikproblem: stockningarna, infarterna, oframkomligheten, trängseln. Allt blir bättre med en ny, fin motorväg. Essingeleden, Södra och Norra länken är alla exempel på förverkligade vägdrömmar.

Och nu har Stockholms Handelskammare landat i slutsatsen att den östliga vägförbindelsen, som tidigare hette Österleden, ”måste” byggas. Detta för att möta tillväxten i Stockholmsregionen.

Den planerade östliga förbindelsen har ingen statlig finansiering, precis som Förbifart Stockholm, som betalas med intäkterna från trängselskatten. Östlig förbindelse ingår som ett objekt i den nu pågående Sverigeförhandlingen där staten förhandlar direkt med kommuner och landsting om medfinansiering av infrastruktur och löften om bostadsbyggande. Varför Östlig förbindelse slängts in i Sverigeförhandlingen som i övrigt fokuserar på höghastighetsjärnväg och kollektivtrafiksatsningar i storstäderna kan diskuteras men att Handelskammaren är för en ny motorväg är inte förvånande.

I fallet Östlig förbindelse vill Handelskammaren se antingen en offentlig-privat samverkan (OPS) eller finansiering via vägavgifter. Om OPS låter bekant är det sannolikt från den svällande prislappen för Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, som byggs med OPS-finansiering. NKS, och även Arlandabanan, är två svenska OPS-finansierade projekt som inget av dem övertygar om att offentlig-privat samverkan är en bra lösning. Tvärtom. NKS blir ett flexibelt men mycket dyrt sjukhus på grund av oklar beställning och Arlandabanan är ett stycke järnväg vi inte riktigt kan räkna med i det svenska järnvägsnätet. Om det inte blir en OPS-lösning vill Handelskammaren låta vägavgifter bekosta även den östliga förbindelsen.

Vänsterpartiet använder gärna trängselskatten som ett styrmedel, men målet ska då vara att minska trängseln på vägarna. Inte att bygga infrastrukturobjekt som ökar biltrafiken, vilket Förbifart Stockholm gör, och en Östlig förbindelse kommer att göra. Byggs en ny väg så kommer folk att köra på den.

I Stockholm har vi haft trängselskatt sedan 2006. Skatten var från början tänkt som ett fördelningspolitiskt verktyg, vilket Vänsterpartiet vill att den återgår till. Med andra ord att generellt sett rikare bilister betalar för generellt sett mindre bemedlade kollektivtrafikresenärer. Vi vill att alla trängselintäkter ska gå till kollektivtrafiken.

I dag ser det inte ut så, eftersom intäkterna från trängselskatten nämligen i första hand går till att betala notan för hela Förbifart Stockholm, i andra hand till att finansiera delar av det tunnelbanepaket som ingår i Stockholmsöverenskommelsen.

Vänsterpartiet är mycket positivt till att staten betalar mer för infrastrukturen. Men vi vill ha den infrastruktur som gör mest nytta för resenärerna, för klimatet, för bostadsbyggandet och för regionen. I den övergripande infrastrukturplan vi vill ha finns inga genvägar, det går inte att köpa sig före i kön.

Men i slutändan spelar det ingen roll hur en eventuell östlig vägförbindelse finansieras. Vänsterpartiet vill inte att den ska byggas över huvud taget. Oavsett om den också rymmer kollektivtrafik skulle en gigantisk östlig vägförbindelse innebära mer biltrafik med ökade utsläppsnivåer som kraftigt försvårar ett förverkligande av våra klimatmål.

Anna Sehlin, ledamot (V) Stockholms läns landstingsfullmäktige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev