Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

V: Klimatet gynnas av billigare kollektivtrafik

Arbetsmodellen att kombinera bra kollektivtrafik med sänkt pris och god stadsplanering stöds av trafikforskare. Enligt forskning är det ett oslagbart recept för att få över bilister till kollektivtrafiken, skriver Emma Wallrup, trafiktalesperson Vänsterpartiet.

Publicerad: 3 mars 2016, 15:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kanske viktigaste och mest direkta vi kan göra för klimatet är att satsa på en väl utbyggd och prisvärd kollektivtrafik. \


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikKlimatMiljö

REPLIK. Mattias Goldman, Fores och 2030-sekretariat gör utifrån flera aspekter ett bra arbete. Men när det kommer till att diskutera biljettpriset så tycker jag att Goldman går på den nit som många politiker tyvärr gör i dag.

Goldman skriver i Dagens Samhälle den 15 februari att nolltaxa inte är ett bra alternativ för miljön. Den vanliga principen pris och efterfrågan upphör enligt många politiker helt plötsligt att gälla när det kommer till kollektivtrafik.

Men när man talar med både bilister och resenärer ifrågasätter många att biljettpriserna är dyrare än enskilda bilresor. Jag tycker därför att det är viktigt att diskutera denna fråga i flera steg.

Vi bör se till möjligheten att börja med att sänka priset. Arbetsmodellen att kombinera bra kollektivtrafik med sänkt pris och god stadsplanering stöds av trafikforskare. Enligt forskning är det ett oslagbart recept för att få över bilister till kollektivtrafiken.

Priset är en mycket viktig parameter av flera. Att ignorera det är att ha på sig skygglappar.

Vi måste ta klimatutmaningen på stort allvar och storsatsa på kollektivtrafiken. Det kanske viktigaste och mest direkta vi kan göra är att satsa på en väl utbyggd och prisvärd kollektivtrafik.

Och det måste då vara mer prisvärt med kollektivtrafik, även i förhållande till enskilda resor med en redan inköpt bil. I Uppsala minskade resorna i kollektivtrafiken med 25 procent när priset höjdes och turer glesades ut på 1990-talet.

Vi borde satsa ännu mer på kollektivtrafiken nu, för att den ska bli ett reellt alternativ för fler resenärer. I stället har utvecklingen gått mot en höjning av biljettpriset i kollektivtrafiken fyra gånger mer än konsumentprisindex.

Vänsterpartiet vill i stället både göra satsningar för en kraftigt utbyggd och attraktiv kollektivtrafik och hålla en prisnivå som gör det ekonomiskt lönsamt att ställa bilen till förmån för bussen.

I Avesta minskade utsläppen av koldioxid med 40 ton per år efter införandet av nolltaxa. En utredning av försöket i Avesta visar att 39 procent av ökningen kom från bilister och 22 procent från gång och cykelresor.

Att det förs över några fotgängare och cyklister till kollektivtrafiken, är kanske inte ett stort samhällsproblem i sig, men ändå något vi bör beakta.

Detta kan motverkas genom en trafikplanering med gångvänliga bilfria innerstäder och stora satsningar på cykelbanor. I Groningen i Holland till exempel så har man byggt cykelleder som gör att det går dubbelt så fort att cykla än att resa med bil till vissa stadsdelscentrum. Med trafikplanering kan man lösa mycket.

På frågan om det är rätt satsade pengar så måste man se till flera aspekter. Det finns många saker som vi satsar på i dag som vi kan komma att ångra.

Vi kommer kanske att ångra att vi byggde extremt många nya handelcentra stora som palats med gratisparkeringar. Något som jag däremot inte tror vi kommer att ångra är storsatsningar på kollektivtrafik.

Det finns nog inte något som har så stora direkta positiva fördelar för miljön samtidigt som det ger en socialt ekologiskt hållbar samhällsekonomi.

Det är också en viktig pedagogisk satsning för att få väljare mer positiva till klimatfrågan, där de känner att vi politiker ger morötter och gör det lätt att göra rätt.

Det handlar också om att öka mobiliteten för de inkomstsvagaste grupperna (vilka har fått det allt tuffare när klyftorna har ökat).

De är i dag ofta förhindrade att delta i samhällslivet på grund av dyra resor.

En studie av Stockholms kollektivtrafik visar att det skulle kunna vara samhällsekonomiskt lönsamt med nolltaxa på grund av minskade kostnader för biljettkontrollsystem och minskat buller och avgaser från biltrafiken.

Om man dessutom räknar in den sociala rörligheten och hur det bidrar till att stärka samhället och ekonomin totalt sett så växer plussidan. Alla kommuner måste så klart utvärdera satsningarna utifrån sina förutsättningar.

Men en sak tror jag vi kan vara överens om; att storsatsar vi på kollektivtrafik i dessa tider av klimatoro kommer våra barn att tacka oss!

Emma Wallrup, trafiktalesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikKlimatMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev