onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Samtidigt som regeringen vill att tågresandet ska öka, och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna, hotar Trafikverket med att lägga ned de regionala järnvägarna. 16 banor med persontågstrafik är hotade. På 15 av dem går godstågstrafik som är viktiga för näringslivet.

Publicerad: 30 mars 2017, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

JärnvägRegionalpolitikNäringslivet

Enligt Trafikverkets definition är dessa banor lågtrafikerade. Svensk Kollektivtrafiks analys visar att dessa banor är allt annat än lågtrafikerade. Varje år görs det nästan 4 miljoner resor på de regionala järnvägarna, jämfört med till exempel 25 miljoner för hela SJ. Det finns dessutom potential att kraftigt öka resandet.

Läggs banorna ned påverkas även resandet på stambanorna. På vissa banor byter 25–50 procent av resenärerna till stambanorna. Punktligheten försämras också, eftersom flera av de regionala banorna är viktiga för att kunna leda om tågtrafiken vid störningar.

Banverket och Trafikverket har under många år prioriterat ned underhållet av de regionala banorna. Med tiden har de gått från förebyggande järnvägsunderhåll till att i stort bara arbeta med felavhjälpande underhåll. Detta har höjt kostnaderna eftersom avhjälpande underhåll är betydligt dyrare än förebyggande åtgärder.

Det uteblivna underhållet har lett till rälsproblem, försenade tåg och att hastigheten allt oftare måste sänkas av säkerhetsskäl. När restiden ökar, tillförlitligheten minskar och punktligheten sjunker väljer fler resenärer bilen och fler tillverkningsföretag lastbilen istället för tåget. Följden blir ökade klimatutsläpp.

De regionala järnvägarna är fångade i en nedåtgående spiral. Nu är vi inne på sista varvet. Trafikverket skriver i inriktningsunderlaget inför infrastrukturplaneringen att det kan bli nödvändigt att lägga ned lågtrafikerade banor. Framförallt drabbas de som lever i landsbygd av sämre möjligheter till arbetspendling, men inte bara. I Västra Götalandsregionen hotas nästan 35 procent av järnvägsnätet. Längs dessa banor bor nästan en tredjedel av regionens befolkning.

Vi vill vända denna spiral. Vår analys visar att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet. Ut med banorna bor det mer än 2 miljoner människor. Regionerna har redan fattat beslut om att investera i tåg och öka trafiken för att möta efterfrågeökningen och vidga människors arbetsmarknadsregioner.  Regionerna har antagit planer på att öka antalet tågavgångar från 90 000 till nästan 140 000 per år.

Satsningar förutsätter att Trafikverket utvecklar de regionala banorna. Eller som regeringen skriver i infrastrukturpropositionen: ”Vissa regionala transportstråk, till exempel en del lågtrafikerade sådana, behöver kunna prioriteras för en fungerande arbetspendling, regionförstoring och för att möta näringslivets efterfrågan på transporter.” Regering och riksdag måste därför anslå tillräckligt med pengar för underhåll och investeringar av de regionala banorna.

De regionala banorna är nödvändiga för att stärka och utveckla landsbygden och storstadsregionerna, minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar och vidga människors arbetsmarknadsregioner. De behövs för att uppnå regeringens mål om att Sverige till år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. De regionala järnvägarna måste utvecklas, inte avvecklas.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev