Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Utan varutransporter stannar Stockholm

Transportgruppens Maria Nygren skriver att Stockholm har mycket att lära av andra städer när det kommer till varutransporter. Jag delar Nygrens uppfattning och därför ingår också Stockholm i ett samarbete med andra storstäder som Göteborg och Malmö kring just dessa frågor, replikerar Ulla Hamilton.

Publicerad: 11 oktober 2012, 13:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StorstäderInfrastrukturinvesteringarTransporter

Framkomlighet i en stad är inte enbart framkomlighet för människorna i staden. En viktig del av transporterna till, från och inom en stad utgörs av varutransporter och är en förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta växa och utvecklas som stad och tillväxtregion.

Framkomligheten i Stockholm står i dag inför flera utmaningar. Allt fler människor ska samsas i ett trafiknät och ett gatuutrymme som i hög grad är oförändrat. En förutsättning för en framkomlighet som kan garanteras även i ett Stockholm som växer till en miljonstad 2030 är ett pragmatiskt synsätt på transporter och rörelse – alldeles oavsett om det är människor, varor eller kollektivtrafik vi diskuterar.

Ett av dessa områden är inom gods- och varutransporter. Av den anledningen undertecknades den 22 maj i år ett samarbetsavtal med bland annat Göteborg, Malmö och Trafikverket inom citylogistik. Fungerande näringslivstransporter ingår också som ett väsentligt delmål i Stockholms stads framkomlighetsstrategi som har varit på bred remiss. Bland de som svarat på remiss var Stockholms Nyttotrafikkommitté, ABC-Åkarna, och Stockholms Handelskammare. Även i framkomlighetsstrategins första handlingsplan som sträcker sig 2012-2016 pekas behovet av en effektiv och pålitlig godstrafik ut som ett viktigt åtgärdsområde. Här ingår bland annat att ta fram en handlingsplan för gods- och leveranstrafiken samt att vidareutreda samlastningscentraler. Därför känner jag inte igen mig i den lätt dystopiska beskrivning som Maria Nygren väljer att beskriva i sin debattartikel.

Framkomlighet i en stad är inte ett nollsummespel där åtgärder för ett trafikslag innebär försämringar för ett annat. Snarare så handlar det om satsa på åtgärder som ger störst samlad nytta och ta hänsyn till dynamiska system som trafiken är. Därför har också ovanstående inbjudits att delta i remissrundan för såväl parkeringsplanen som cykelplanen, båda delar av framkomlighetsstrategin.

I det fortsatta arbetet med gods- och leveranstrafiken i Stockholm kommer goda exempel och lösningar från andra städer i Sverige och utomlands naturligtvis vara en viktig inspiration. Däremot känner jag mig som trafikborgarråd och moderat politiker i Stockholms stad inte igen mig i beskrivningen att varutransporter skulle utgöra en bortglömd del av framkomlighetsarbetet. Alla trafikslag behövs för att vi ska klara Stockholms framkomlighetsutmaning både i dag och i framtiden. Varutransporter är en väsentlig funktion i en växande storstad.

Ulla Hamilton, borgarråd (M), ordförande Stockholm Business Region, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev