Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Uber: ”Taxiutredningen utgår från en gammal värld”

Taxi- och samåkningsutredningens förslag är just nu ute på remiss. Förslaget som skulle kunnat vara ett första steg mot en smartare, modernare mobilitet i hela Sverige är istället ett icke-förslag som varken förbättrar mobiliteten eller kommer till bukt med de problem som fortsätter plåga taxibranschen.

Publicerad: 27 februari 2017, 12:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Utredningen hamnar fel eftersom den fokuserar på att kontrollera fordonet snarare än föraren och utgår ifrån en gammal värld där all taxi vinkas in från gatan istället för att beställas via en app.”

Foto: Flickr


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenKollektivtrafik

Runtom i världen sprider sig trygga, enkla och prisvärda app-baserade transporttjänster. Bara på Ubers plattform sker i dag fler än 5 miljoner resor dagligen. Ett nytt sätt att röra sig i stadsmiljö håller på att växa fram, både som ett komplement till kollektivtrafiken och allt oftare som ett alternativ till att äga en egen bil.

I Sverige finns det cirka 16 000 taxibilar, samtidigt som det finns hela 4,7 miljoner fordon i trafik – fordon som står stilla 96 procent av tiden, och när de väl körs sitter oftast bara en person i bilen. Vi måste utnyttja våra resurser bättre. Uber vill att alla de fordon som står stilla stora delar av dygnet ska användas mer. På samma sätt som det finns deltidstaxiförare borde det finnas deltidstaxibilar.

Regeringens utredning hade möjligheten att komma med ambitiösa förslag om hur vi kan förbättra mobiliteten i våra städer och samtidigt använda färre bilar. Istället stannade man vid en ny slags taxameter och föreslår en ny fastmonterad, plomberad kontrollutrustning för taxiverksamhet.

Trots taxameterkrav har taxibranschen under lång tid plågats av återkommande fusk med undanhållen omsättning i miljardklassen årligen. Regeringens utredare utgår dessvärre från de historiska svagheterna i befintliga kontrollsystem i stället för att utgå ifrån den nya teknikens möjligheter när hon föreslår en ny “särskild kontrollutrustning för taxifordon”.

Utredningen hamnar fel eftersom den fokuserar på att kontrollera fordonet snarare än föraren och utgår ifrån en gammal värld där taxi vinkas in från gatan istället för de nya plattformar där alla resor beställs via en app.

Tjänster som Uber utgår istället från föraren. Resenären får på förhand veta förarens namn, bilmodell, samt registreringsnummer. Plattformsmodellen bidrar också till en ökad trygghet genom att information om varje resa alltid finns tillgänglig. Konsumentskyddet och arbetsmiljön förbättras genom ömsesidig betygsättning som kvalitetssäkrar tjänsten.

Taxameterkravet för taxi tillkom historiskt för att säkra samhällsintressen såsom skatt, regelefterlevnad, konsumentskydd och arbetsmiljö. Men det finns i dag tekniska lösningar som förbättrar arbetsmiljön för förarna, konsumentskyddet för resenärerna samt möjliggör en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn och skattekontroll än dagens taxametrar.

Regeringens utredare borde föreslagit att införa en ny kategori av yrkesmässig personbefordran, det vill säga när man kör någon mot betalning. En kategori förbeställd taxitrafik utan taxameterkrav men med ett nytt, modernare kontrollsystem som fler människor och bilar kan använda. Villkoren för en sådan licensierad beställningstaxi borde vara:

Tillståndspliktiga beställningscentraler som hanterar beställningar, betalningar, kontroll av förarnas lämplighet (istället för taxiförarlegitimation), samt underlättar tillsyn och skattekontroll. Krav på trafiktillstånd bör även läggas på beställningscentralen.

Resor beställs i förväg och betalas i efterhand. Ingen kort- eller kontanthantering ska ske i bilarna. Det ökar tryggheten för både resenärer och förare, och tar bort incitamenten för fusk.

Mobila applikationer som håller koll på vem som kör, vem som åker och att vilotiderna följs. En god kontrollstandard men med teknikkrav som är kostnadseffektiva, ändamålsenliga och framtidssäkra. För detta behövs ingen särskild kontrollutrustning fastmonterad i bilarna. Istället kan alla fordon enkelt registreras för att köra andra mot betalning.

Ett realtidsfordonsregister som ger polisen möjlighet att direkt kontrollera ett fordons användningsområde istället för särskilda taxiregistreringsskyltar.

Med en ny kategori som denna kan vi nå bättre mobilitet med färre bilar. Genom att sänka trösklarna för att köra andra mot betalning, kan det bli en jobbmöjlighet för fler. När fler bilar kan användas som taxibilar utnyttjar vi också våra resurser bättre och sparar på såväl miljön som ekonomin.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Skribenten svarar själv för åsikterna i artikeln.

Martin Hedevåg, Sverigechef, Uber

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev