Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Tvinga inte mindre kommuner betala större städers stadstrafik

Den nya kollektivtrafiklagen måste rivas upp och skrivas om så att mindre kommuner inte belastas med kostnader för de större städernas stadstrafik.

Publicerad: 8 juni 2011, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Att leverera är viktigt. Det har de mindre kommunerna i landet på senare tid bokstavligt fått känna på. I exempelvis Örebro län bidrog de mindre kommunerna 2009 med sammanlagt 53,3 miljoner kronor och landstinget med 90 miljoner för att finansiera Citybanan i Stockholm.

Den senaste varianten på leveranstemat är att tio av länets kommuner, de med minst befolkning och med sämst ekonomi, årligen ska leverera sammanlagt 54,1miljoner till framför allt Örebro (49,1 milj) och Karlskoga (5 miljoner). Varför denna omfördelning från mindre till större kommuner frågar säkert vän av ordning?

Kollektivtrafiken i Sverige ska avregleras, framför allt busstrafiken, med anledning av en ny kollektivtrafiklag. I samband med det ska ägandet av region/länstrafikbolagen övergå till en enda huvudman för kollektivtrafiken i respektive län/region. En skatteväxling mellan kommuner och landsting/regioner är därför nödvändig.

Den nya lagen föreskriver dessutom tydligt att stadstrafik i fortsättningen ska betraktas som regionaltrafik. Följden blir att mindre kommuner som inte haft råd med lokaltrafik ska bidra till stadstrafiken i större städer och länscentra. I Örebro län innebär det att de kommuner som inte har stadstrafik ska bidra till densamma i framför allt Örebro stad och till en mindre del i Karlskoga.

I praktiken kommer tio av länets tolv kommuner att årligen medfinansiera stadstrafiken i Örebro (49,1 miljoner kr) och Karlskoga (5 miljoner kr) med följande belopp:

Lekeberg 5,1 miljoner kronor
Laxå 2,4
Hallsberg 7.7
Degerfors 3,3
Hällefors 2,2
Ljusnarsberg 1,1
Kumla 6,1
Askersund 7,4
Nora 5,8
Lindesberg 12,4

Oavsett olika skatteväxlingar och kommunala utjämningsbidrag är det helt orimligt att de kommuner som inte har råd med en egen stadstrafik i framtiden ska medfinansiera framför allt de större städernas stadstrafik. Det ekonomiska läget i huvuddelen av de mindre kommunerna i landet är inte av det slaget att det finns utrymme för att dessutom medfinansiera stadstrafiken i större städer och länscentra.
Författarna av den nya kollektivtrafiklagen ägnar sig åt det som Orwell i boken ”1984” kallar nyspråk. Man omdefinierar ordens betydelse och vips är stadstrafik och regionaltrafik samma sak. Med det som grund kräver man att alla kommuner i ett län eller en region ska bidra till stadstrafiken i storstäder och länscentra.

Den nya kollektivtrafiklagen bör i första hand rivas upp och skrivas om så att mindre kommuner inte belastas med kostnader för de större städernas stadstrafik. Om detta inte sker måste staten fullt ut kompensera de kommuner som förlorar stora summor på det regelverk som den nya lagen föreskriver.

Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande, Degerfors
Peter Pedersen, kultur - och utbildningsnämndens ordförande, Degerfors

Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande (V), Degerfors

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev