måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Trollhättan tar täten i det mobila samhället

Sverige borde med kraft arbeta med smarta mobila lösningar. Det effektivaste sättet är att skapa en demonstrationsplats där framtida mobila vardagstjänster redan nu användas och testas av vanliga användare. I Trollhättan har en rad lokala parter etablerat ett sådant samarbete, som fler kan lära av.

Publicerad: 31 januari 2013, 10:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItInternet

Sverige har en lång tradition av tidig introduktion av IT-tillämpningar, inte minst mobila system. Det är viktigt av tillväxtskäl att vi försvarar denna position. När nu 90 procent av alla mobiler som säljs i Sverige är smarta mobiler så bör vi dra nytta av de möjligheter som öppnar sig inte minst i kommuner och landsting. Utvecklingen inom e-samhället pågår för fullt och detta skapar även goda förutsättningar för mobil tjänsteutveckling. Medborgare bör få större möjlighet att utföra vardagstjänster via mobilen.

Sverige, liksom Europa, borde med kraft etablera smarta mobila lösningar – också med möjlighet till inbyggda betalningstransaktioner. Det effektivaste sättet är att etablera en demonstrationsplats där mobila vardagstjänster metodiskt testas och brukas av slutanvändare. Etablerandet av demo-platser är nödvändigt eftersom det är utomordentligt svårt att i förväg räkna ut vid ritbordet hur slutanvändarnas beteenden ser ut.

Tyvärr har Europa halkat efter i den globala konkurrensen om introduktion av mobila och spännande vardagstjänster och transaktioner via mobiltelefonerna. I dag har kommandot snarast tagits av asiatiska platser som Hongkong, Singapore, Tokyo och till och med Afrika. Visserligen har några få europeiska platser, till exempel Tallinn, visat prov på systematiska ansatser. Men huvudintrycket är ändå att Europa presterar lika dåligt i praktiken som de havererade ambitionerna från EU:s Lissabon-ambitioner för några år sedan. Det går alltså trögt i Europa.

Sverige kan spela en aktiv roll och ta ledningen i Europa. Förutsättningarna finns:

• En väl uppbyggd mobil infrastruktur.
• Stor andel smarta mobiltelefoner.
• Konsumenter som är öppna för nyheter.
• Välorganiserade platser som är beredda att tänka innovativt och som är bärare av många
vardagsnära tjänster som vi vet uppskattas av slutanvändarna.
• Riklig tillgång på internetföretag och app-byggare samt ett antal investeringsvilliga riskkapitalbolag (exempelvis Niklas Zennström med satsningen på betallösningsföretaget Klarna.)
• Telekombolag som nu introducerar ett samarbete kring mobila betalningstjänster (däribland 4T, som samägs av Tele 2, Företaget 3, Telenor och Telia).

I dag står Europa inklusive Sverige och stampar trots att vi har dessa förutsättningar. Vad är då problemet? Svaret är att marknaden behöver demo-platser som är beredda att tänka lateralt och som kan medverka och vara förebild för att legitimera processen och addera nya tjänster. Europa behöver fler visionära platser.

Här i Sverige har Trollhättans Stad beslutat att satsa på en systematisk uppbackning av mobila tjänster med vardagsprofil - i kombination med betalningstransaktioner. I Trollhättan har en rad lokala parter slutit sig samman för att etablera en demo-plats för mobila betaltjänster. I spetsen finns Högskolan Väst och Trollhättans Stad samt en rad företag. I Trollhättan finns den plattform som nu systematiskt inlett en användardriven innovationsprocess för att utveckla nya betalrelevanta mobila appar.

Vad betyder detta i praktiken? Låt oss illustrera med fyra korta demo-platsexempel:

• De 12 000 studenterna och 850 personalen på Högskolan Väst får nu möjligheter att betala flera vardagsnära tjänster, till exempel luncherna på campus, parkeringstillstånd och bibliotekstjänster via en snabb rörelse på telefonen. Bara några få sekunder tar det jämfört med det 30 sekunderschabbel som i dag ständigt pågår i kassaköerna.
• Seniorerna får nu, i samarbete med kommunens omsorgsnämnd, möjlighet att göra sina matinköp med hjälp av den mobila tekniken och ökar därmed sin autonomi och valfrihet. Seniorerna slipper också oron över sin kontantbetalning.
• Energibolaget samarbetar med kommunens fastighetsbolag för att stimulera sina hyresgäster att spara energi. Detta ger bonuspoäng vid hyra av fastighetens gemensamma elbil. Dessutom ska fakturering av energikonsumtionen successivt utprövas med en pilot av energikunder till energibolaget.
• Den lokala tidningen får en digital plattform där snabb och interaktiv eventinformation och andra lokalnyheter enkelt och lättfattligt läggs ut via mobiltelefonerna.

Tillsammans spinns så en väv av tjänster där erbjudandena ackumuleras, steg för steg, till något som kallas stadsappen. Det är först när stadsappen finns som den breda användningen kan ske och bli lockande för den stora mängden medborgare som användare. Då har vi byggt ett M-City Trollhättan. En grundförutsättning för denna typ av demo-plats är att användare och leverantörer av information känner att de har en smidig tillgång till platsens samlade erbjudanden. Först då kan vi tala om en demo-plats i termer av ett M-City.

För att tjänsteutvecklingen ska komma igång på allvar behövs ett finmaskigt nät av dedikerade beslutsfattare, inte minst i kommunledningen och dess förvaltningar. Ett enskilt företag kan givetvis skapa en eller annan spännande tjänst. Men i ett M-City sammanhang gäller det att addera tjänster så att det känns naturligt för invånarna att använda de olika tjänsterna och också att bli del i ett samproducerande leverantörssystem.

M-City Trollhättan har redan rönt uppmärksamhet i Europa för sitt helhetsgrepp med adderande tjänster. I både Europa- och Sverigesammanhang har projektledningen understrukit att allt ska doku-menteras på ett transparent sätt för att därmed underlätta för fler demo-platser att komma igång. Det är vår övertygelse att den nu aktuella tjänsteutvecklingen, inklusive betalningstransaktioner, kommer att bli vardagsmat om tio år. Därför finns det skäl att underlätta för fler platser att inleda övergången till ett enklare vardagsliv och en effektivare verksamhet i vårt alltmer digitala samhälle. Detta kommer också att stärka vårt svenska näringsliv med rader av företag som kan utveckla och pröva nya mobila appar också med kopplade betallösningar.

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande (S) Trollhättan

Annika Wennerblom, stadsdirektör Trollhättan

Ulrika Lundh Snis, projektledare M-City, Högskolan Väst

Christer Asplund, senior advisor M-City, Högskolan Väst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItInternet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev