Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Trelleborg kastar hundratals miljoner i sjön

Den moderatledda kommunledningen i Trelleborg kastar hundratals miljoner i sjön när de låter skattebetalarnas pengar finansiera den stora utbyggnaden av stadens hamn. Och det villigt påhejade av infrastrukturministern. Det är en svindlande investering som leder tankarna till andra kommuners svulstiga arenasatsningar.

Publicerad: 6 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

De senaste årens trend med arenafeber och badhusboom, det vill säga kommuners överdrivna investeringsiver för att profilera sin ort, har varit ett hett debattämne. Överskridna budgeteringar och tvivelaktiga inkomster har väckt frågor om vad som bör ingå i kommunens huvuduppdrag och vad skattemedel ska användas till.

I Trelleborg har arenafebern tagit ett annat uttryck - en omfattande utbyggnad av hamnen. Nyligen färdigställdes arbetet med vågbrytare och muddring av hamn- och vändbassängen. Kostnaden för detta är 420 miljoner kronor. Nästa steg är det stora arbeten som ingår i steg två, det vill säga att hamnen flyttas 500 meter sydost för att bygga den så kallade Sjöstaden. Denna satsning beräknas kosta runt 1,5 miljarder kronor. Hamnen omsatte 2012 190 miljoner kronor och tjänade efter avskrivningar och finansnetto 87 000 kronor!

Lägg därtill att hela utbyggnaden är gjord för en ny östlig infart - miljödomen utgår ifrån befintlig västlig infart - där man frenetiskt kämpar för att få till stånd en ny motorled över högklassig åkermark, natur- och kulturskyddade områden och genom byar. Med konsekvenser för 10 000 människor, som drabbas av en mer än miljon förbipasserande lastbilar årligen.

Men låt oss lägga fokus på kommunens svindlande affärer. Trelleborgs kommun har gått i borgen för totalt 887 miljoner kronor för att säkra utbyggnaden. Summan är hisnande i sig och ännu mer anmärkningsvärd om rådande förutsättningar tas i beaktande. De visar att psykologiska och patriotiska faktorer helt tagit överhanden.

Bakgrunden till utbyggnaden är enligt Trelleborgs hamn att större rederier, däribland TT-Line, kommer att förlänga sina färjor och därmed kräva större utrymme. Några dokumenterade krav eller signaler från rederierna finns emellertid inte. Det finns i dagsläget ingenting som pekar på att en förlängning verkligen kommer att äga rum. Därutöver finns inga garantier för att rederierna blir kvar i Trelleborg på lång sikt. Det är också oklart vilka nya affärer det är Trelleborgs hamn planerar för. Redan i dag råder hård konkurrens och tendenser till överkapacitet bland de svenska hamnarna.

Mängden gods som fraktades via Trelleborgs hamn minskade med fem procent under 2012. Personal har sagts upp och ytterligare besparingsåtgärder vidtagits. Järnvägssidan har på fem år minskat med 30 procent. Hamnen har uteslutits från de transportkorridorer som EU planerar för framtida transporter inom unionen. Den av kommunen önskade yttre ringvägen runt Trelleborg, som utbyggnadsplanerna utgår ifrån, finns inte med i Trafikverkets planer inom överskådlig tid. Trafikverket har liksom Länsstyrelsen och LRF sagt nej till planerna i ett remissyttrande kring översiktsplanen. Trots detta fortsätter kommunen att driva frågan.

I Trelleborg är det alltså skattebetalarna som tvingas stå för risken, utan att ens få en väl underbygd förklaring till varför. Marknads- och omvärldsanalysen är undermålig och kalkylen obegriplig. Den årliga räntekostnaden för de nyupptagna lånen är högre än det senaste årets vinst.

Trelleborgs hamn är i dag helt beroende av subventioner från staten och EU. Företrädare för kommunen riktar ständigt fokus mot högre instanser för att få hjälp med att lösa sina problem. Det är problem som kommunen skapat helt på egen hand. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) legitimerar den kommunala kapprustningen genom att medverka vid både startskott och invigning av nya piren. Det hade varit bättre om hon istället valt att fokusera på samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva lösningar.

Den moderatledda kommunledningen i Trelleborg måste ta lärdom av de ekonomiskt krisande länderna i Sydeuropa och inte ta sig vatten över huvudet. Svenska hamnar måste alltid bära sina egna kostnader och handla på marknadsmässiga villkor. Det gäller även i Trelleborg.

Rikard Lehmann, samhällsdebattör med fokus på miljöfrågor, avgående ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden för Söderslättspartiet, Trelleborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev