Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Transporternas mörka baksidor måste hanteras

Terrorhot och brott mot transportnäringen gör att säkerheten kring förarnas rastplatser måste förbättras. I dag står många långtradare oskyddade - varav många med farligt gods - när föraren tar sin lagstadgade vila. Men tyvärr har näringsdepartementet inte ens svarat på inbjudan till dagens möte hos Nationella transportsäkerhetsrådet.

Publicerad: 16 oktober 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mer än 50 procent av de svarande i Sveriges Åkeriföretags undersökning vill ha rastplatser med övervakningskameror.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Transporter

Sverige har precis som andra länder, drabbats av terrorism och även andra brott mot transportnäringen och allmänheten. Därför måste regeringen visa sin vilja när det handlar om att öka antalet säkra uppställningsplatser för lastbilar längs våra vägar och definiera vad en sådan uppställningsplats ska uppfylla för krav. Dessa måste också finnas över hela landet.

Trafikverket och regeringen kan inte lägga över ansvaret för detta på kommunerna, såsom det görs idag. Det är orimligt. En nationell strategi där strategiska knutpunkter för vägtransporter av farligt gods ofta frekventerar, vore på sin plats.

Den första november 2012 gav försvarsdepartementet ett uppdrag till Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  ”att identifiera, analysera och föreslå åtgärder för att stärka och utveckla transportskyddet vid transport av farligt gods.”

I slutrapporten till regeringskansliet föreslogs ett antal åtgärder för att stärka transportskyddet. Bland annat att en studie bör genomföras för att titta på förutsättningarna för att uppgradera ett antal parkeringsplatser utefter huvudvägnätet.

Syftet med detta var att försvåra stöld av fordon och last.

I en undersökning från 2016 som vi, Sveriges Åkeriföretag genomfört, uppger en tydlig majoritet av de svarande att de vill ha fler rast- och uppställningsplatser. Mer än 50 procent uppger att de även vill se fler uppställningsplatser med kameraövervakning.

Näringsdepartementet gav i februari förra året Trafikanalys i uppdrag att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken. Uppdraget samråddes inte med MSB och området transport av farligt gods uteslöts.

I rapporten som överlämnades i september 2016, konstaterar Trafikanalys att efterfrågan på uppställningsplatser är stor och att antalet säkra uppställningsplatser inte stämmer överens med efterfrågan från branschen. Det bekräftar också vår undersökning. Det är extra tydligt i Västsverige.

Sedan dess har inget hänt.

Nationella transportsäkerhetsrådet, en plattform för bransch och myndigheter, har därför skickat en inbjudan till näringsdepartementet för att idag - måndagen den 16 oktober - träffas och vidare diskutera hur Trafikanalys slutsatser tagits emot och vad de har utmynnat i. Vilka ytterligare åtgärder kan vara rimliga att vidta? Hur bör ansvaret fördelas mellan berörda aktörer". Sveriges Åkeriföretag har löpande bidragit med sakkunskap kring säkra uppställningsplatser, och vi finns självklart med som en part i rådet.

Vi förväntar oss både konkreta och positiva resultat av dagens samtal. Tyvärr har näringsdepartementet inte svarat på inbjudan, så Nationella transportsäkerhetsrådet får helt enkelt fortsätta arbetet på egen hand.

Det är inga orimliga krav vi ställer. Det borde också ligga i allmänhetens intresse att långtradare - varav många med farligt gods - står säkert under den tid raster och vila tas ut.

Vi ser fram emot er handlingsplan, regeringen.

Mikael Nilsson, ledamot Nationella Transportsäkerhetsrådet och ordförande Sveriges Åkeriföretag

Patrick Magnusson, transport- och trafiksäkerhetsexpert, Sveriges Åkeriföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Transporter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev