Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Transportbranschen är ingen stor miljöbov”

Fokus bör vara på att minska utsläppen från transporterna, inte själva transportbehovet. Transportföretagen och Näringslivets Transportråd ser fram emot en konstruktiv debatt med regeringen.

Publicerad: 6 mars 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Godstransporterna är och förblir blodomloppet i svensk ekonomi, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

TransporterHandelTrafik

Väljare röstar, containrar röstar inte! Så brukar det ibland låta som förklaring till varför godstransporterna får så relativt lite politisk uppmärksamhet. Bakom detta påstående finns också en bild av att godstransportmarknaden fungerar utan större problem.

Men godstransporterna är och förblir blodomloppet i svensk ekonomi och dess betydelse kommer snarare att öka. Så när regeringen nu lanserar den efterlängtade godsstrategin innebär det en gyllene chans att skapa gemensamma utgångspunkter för att göra Sverige till föregångsland inom hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter.

Det existerar en del myter om transportbranschen i Sverige. Att den skulle vara en stor miljöbov är en sådan. Fakta är att energieffektiviteten i godstransporterna på väg har förbättrats kraftigt under de senaste 30 åren. Detta, tillsammans med introduktionen av biobränslen, innebär att klimatgasutsläpp från tung godstrafik på väg minskat 28 procent sedan 2007.

Ändå hörs ofta svepande ordalag om att ”transporterna måste minska” för att uppnå svenska klimatmål, även från företrädare för myndigheter som Naturvårdsverket och Trafikverket. Vi menar att fokus ska ligga på att minska utsläppen från transporterna och inte transportbehovet.

Även uppfattningen att industrins betydelse för den svenska välfärden minskat har fått spridning. Men ungefär en tredjedel av Sveriges BNP kommer från svensk varuproducerande basindustri och verkstadsindustri och hela 50 procent från varu- och tjänsteexport totalt.

Handel är grunden för vårt lands välstånd och tillväxt, men utan fungerande transporter är handel inte möjligt. Dess betydelse för ett land som Sverige med stora ytor, liten befolkning och stor exportindustri kan inte nog betonas. Godstrafiken är garanten för arbetstillfällen och tillväxt.

Att regeringen nu aviserar att man under 2017 kommer att ta fram en godsstrategi för att utveckla arbetet med hållbara godstransporter, är mycket positivt. Vi från Transportföretagen och Näringslivets Transportråd ser fram emot en konstruktiv debatt kring ett antal viktiga områden:

1. Kapacitet och konkurrenskraft. Näringslivets blodomlopp måste garantera genom en infrastruktur med genomgående god kapacitet och tillförlitlighet som klarar framtida ökad transportefterfrågan, men som också har en robusthet med förberedda möjligheter till omledning och så vidare. Anknytningen till EU:s transeuropeiska nät är central. Nuvarande stuprörstänkande vad gäller skatter och avgifter måste ersättas med nytänkande. De samlade effekterna av ökade skatter och avgifter på transporter för näringslivets och Sveriges konkurrenskraft som nation måste analyseras.

2. Hållbarheten. Arbetet måste beakta såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Klimatmål måste vägas av mot konkurrenskraftspåverkan vad gäller tempot i den nödvändiga omställningen. Samarbete för att öka lastfaktorer och minska tomkörning måste stödjas. Trafiksäkerhetsarbetet måste fortsätta. Social dumping måste motverkas genom bland annat förbättrad kontroll och gemensam lagstiftning inom ramen för en gemensam europeisk transportmarknad.

3. Investeringar. Sverige har under lång tid underfinansierat trafikens infrastruktur. Alla trafikslag behövs och måste effektiviseras utifrån sina förutsättningar var för sig och tillsammans för att hållbart klara ett ökat transportbehov. Av betydelse är då ökat underhåll av befintlig infrastruktur. Insatser för att höja bärförmågan på vägar och järnvägar behövs för att möjliggöra tyngre och längre tåg och vägfordon liksom infrastruktur för elektrifiering, alternativa bränslen och digitalisering.

4. Horisontella samarbeten. En samordning av logistikflöden kan ske genom så kallade horisontella samarbeten mellan transportköpare och transportföretag. För detta behövs stöd från myndigheter som kan agera som ”facilitator”, till exempel genom att bidra till förbättrad transparens i godsflödena. Detta är en genuint trafikslagsövergripande fråga som bör diskuteras inom ramen för arbetet med en svensk godstransportstrategi.

Det finns som framgår ett brett fält för regeringen att diskutera inom ramen för sin utlovade godstransportstrategi. Transportföretagen och Näringslivets Transportråd ställer sin kompetens till förfogande i det arbetet. Det finns stora möjligheter att åstadkomma något riktigt bra!

Mattias Dahl, vd Transportföretagen

Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TransporterHandelTrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev