Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Trafikverkets oförmåga är en skandal

Det finns outnyttjade miljarder som borde användas till upprustning av hotade länsbanor, skriver ett flertal kommunalråd samt experter i järnvägsfrågor.

Publicerad: 1 januari 2017, 23:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Norra Bohusbanan med Lysekilsbanan är en av många sträckningar som skulle behöva lite av Trafikverkets omsorger.

Foto: Joel Grafström


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarJärnvägTågtrafikMyndigheter

Trafikverkets oförmåga att sköta järnvägen samt myndighetens arbete för att lägga ned våra länsbanor gör oss djupt bekymrade. Trafikpolitiken behöver justeras så att verket istället får nya direktiv om att utveckla alla banor i Sverige. Ett alternativ är att runt om i landet skapa ”Inlandsbanebolag” som tar hand om alla gamla länsbanor. Miljarder till upprustning av hela bannätet skulle kunna ordnas eftersom det inte stämmer när Trafikverket skyller på pengabrist. Faktum är istället att verket ofta satsar på megaprojekt som egentligen är olönsamma och som sätter krokben för tågtrafiken.

Införandet av det onödiga signalsystemet ERTMS för 30 miljarder kronor är ett talande exempel. Dessa pengar behövs i stället till akuta åtgärder på dagens banor. Illa är det också att Trafikverket inte lyckas använda alla medel i sin årliga mångmiljardbudget. Cirka 19 miljarder kronor av tilldelade anslag och disponibla medel har verket inte kunnat använda under sina knappt sju år. Verket disponerade förra året drygt 48 miljarder men använde bara runt 44 miljarder enligt sin årsredovisning. För 2016 ser det lika illa ut.

Det är väl känt hur man får ordning på till exempel norra Bohusbanan med Lysekilsbanan, Älvsborgsbanan, DVVJ-banan, Kinnekullebanan, Karlsborgsbanan och Viskadalsbanan i Västra Götaland och alla andra länsbanor i landet. Men Trafikverkets påstådda brist på pengar leder till nedläggning, och detta även om de är elektrifierade. Något som ökar CO2-utsläppen, vilket bryter mot Parisavtalet om klimatet.

Vi måste tänka nytt för att kunna ta tag i det eftersatta järnvägsnätet och för att hela landet skall kunna leva. Näringslivets behov – inte minst den tunga basindustrins – måste också klaras av. Vi måste alltså våga utveckla de regionala banorna i stället för att lägga ned dem. Att upprusta dessa – inklusive att elektrifiera dagens dieselbanor – är en investering för framtiden som bidrar till miljö- och klimatmålen samt till utveckling också utanför storstadsregionerna.

En komplett modernisering av banorna inklusive att ersätta 1800-talsstandarden grus, spik och skarvräls med makadam och helsvetsad räls skulle göra att hastigheten kan höjas till 140-160 km/tim. Då kortas restiden betydligt, den halveras jämfört med buss vilket ger kraftig regionförstoring och därmed också utökade arbetsmarknads- och studieregioner. Årskostnaden för banunderhållet sänks till cirka en tredjedel och även underhållskostnaden för tågen minskar. Människor kan bo kvar i sina hemorter och på landsbygden och arbets- och studiependla längre sträckor till större städer.

Detta är en typ av effektiva investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma i motsats till mycket annat Trafikverket gör. Att outnyttjade miljarder inte används till detta är en skandal. Alla vet att snabb, effektiv tågtrafik bidrar till hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt för alla. Det är hög tid att kommuner utmed hotade banor samarbetar ihop med näringsliv, järnvägsföretag, organisationer och experter för att få riksdag och regering att ta tag i det hårt kritiserade Trafikverket.

Ansvariga politiker måste se till att outnyttjade medel används till upprustning av länsbanorna samt att införandet av ERTMS skjuts på framtiden för att akut ge mer medel till att få hela bannätet i skick. Den pågående nedläggningsprocessen för eljärnvägar som till exempel Lysekils- och Karlsborgsbanorna måste också omedelbart stoppas om inte Sveriges internationella trovärdighet i klimatfrågan skall skadas.

Läs även Trafikverkets replik. 

Åsa Karlsson, kommunalråd Munkedal (S)

Per Eriksson, kommunalråd (S) Bengtsfors

Göran Sandström, lokförare, ordf Arbetsgruppen för Bohusbanan

Ove Brendelius, ordf Föreningen Karlsborgsbanan

Johnny Carlsson, kommunalråd (C) Herrljunga

Kjell Sjölund, fd kommunalråd (C) Karlsborg

Jochum Ressel, styr.ordf. NetRail AB

Magnus Sandgren, sakkunnig järnvägsfrågor, lokförare, signaltekniker, elingenjör, BLS Rail AB

Frank Hagman, styr.ordf. DVVJ, Dal Västra Värmlands Järnväg

Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör, fd vd Inlandsbanan AB

Sven-Olof Nehrer, fd vd TGOJ Trafik AB, fd ordf. Branschorganisationen Tågoperatörerna

Åke Nilsson, fd vd ASEA Traction AB, fd vd ABB Tranportation Systems GmbH i Mannheim

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev