Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram

Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att det öppnar upp för oseriösa aktörer att utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra.

Publicerad: 6 december 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utredningsbetänkandet är för otydligt när det gäller vilka och hur stora fordonskostnader som får ingå i ersättningen till föraren, skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenArbetsmarknadTransporter

Under de senaste åren har vi inom taxibranschen sett exempel på digitaliseringens baksida genom nya taxi-appar som har lett till svartåkande och utnyttjandet av utsatta individer som förare utan rättigheter. Med detta som bakgrund har regeringens utredare Amy Rader Olsson sett över taxilagstiftningen sedan juli förra året för att undersöka behovet av förändring och utveckling. Vi är många som har väntat på det slutbetänkande, som presenterades i onsdags.

Svenska Taxiförbundet tycker att utredningen har kommit fram till bra avvägningar i de flesta frågor. Vi tycker att det är viktigt att digitaliseringen välkomnas utan att man öppnar upp för skattefusk, det är därför glädjande att utredaren lyfter fram vikten av goda möjligheter till skattekontroll.

Utredaren slår fast att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Obligatoriskt krav på kassaregister i kombination med kommande regler om automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket gynnar seriösa åkare som följer lagar och regler.

De nyligen framväxta taxiplattformarna efterfrågar en lösning där man ingår i regelsystemet för taxi utan att använda taxameter. Även i denna fråga landar Rader Olsson klokt och föreslår att de digitala taxiplattformarna får ansöka om att bli beställningscentraler vilka är skyldiga att lämna ut kontrolluppgifter till myndigheterna. Lösningen med beställningscentraler innebär i praktiken att staten ställer sig teknikneutral i frågan om kassaregister. Det här möjliggör att förena de nya taxiplattformarnas önskemål med tydliga och likvärdiga krav på uppgiftsskyldighet, skattekontroll, taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation.

Frågan om reglering av samåkning framstår dock som mindre genomtänkt. Tack vare digitala tjänster öppnas nya möjligheter till samåkning, vilket kan ge effektivare och billigare transporter samtidigt som miljöpåverkan minskas. Det har dock visat sig att möjligheten kan missbrukas av illvilliga aktörer som vill använda digitala samåkningstjänster som en täckmantel för svartåkning och det krävs ett tydligare regelverk.

Utredningsbetänkandet är för otydligt när det gäller vilka och hur stora fordonskostnader som får ingå i ersättningen till föraren. Det är också otydlig hur stor kostnad som kan accepteras för att förmedla kontakt mellan personer som är obekanta med varandra.

Genom förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar skjuter utredaren tyvärr ansvaret ifrån sig. Enligt förslaget ska förmedlare av samåkning inte hållas ansvariga att motverka utnyttjandet av plattformarna för olaglig taxitrafik. Risken är att det öppnar upp för oseriösa aktörer att utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra.

Slutsatsen är att det kommer att saknas kontrollmöjligheter för polisen. Det var tack vare kontrollmöjligheter som polisen effektivt kunde bidra till att stoppa den våg av skattefusk som nyligen följde i spåren av vissa taxiappar.

Sammanfattningsvis är utredningens slutbetänkade klokt med förslag som övergripande ökar möjligheten för en sund taxinäring även i den digitala tidsåldern. För att den möjligheten ska bli verklighet krävs dock att regelverken är glasklara kring förmedling av samåkning. Här har utredaren inte tagit analysen hela vägen och framtiden kommer att kräva ett mer genomtänkt regelverk.

Peter Norman, förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev