onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Taxi i stället för buss kan rädda landsbygden

Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken är dyr. Taxiförbundet menar att anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett billigare alternativ på landsbygden. Kalmar läns anropsstyrda trafik är exempelvis dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken.

Publicerad: 11 december 2015, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. \


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenKollektivtrafik

Modellen för svensk kollektivtrafik har i princip sett likadan ut sedan 1800-talets ångbåtar och de första hästdragna spårvagnarna.

Det finns ett utbud av turer och det finns en turlista med tider. Oavsett om 0, 10 eller hundra personer åker med turen så används samma fordon, i de flesta fall en buss eller ett tåg.

Upphandlingarna handlar om beställningar av vanliga tåg- eller bussturer och inte om att på effektivaste sätt och med god kvalitet transportera resenärerna från A till B.

Detta har lett till en kraftig fördyring av svensk kollektivtrafik, särskilt busstrafiken. En rapport från Sveriges kommuner och landsting (2014) visar att under perioden 2007-2012 ökade trafikeringskostnaderna för busstrafiken med 5,1 miljarder, vilket motsvarar en kostnadsökning på 6,5 procent årligen.

För hela kollektivtrafiken gäller att en 2,6-procentig ökning av resandet har inneburit en ökning av kostnaderna med 6-8 procent årligen.

Samtidigt som politiken vill att kollektivtrafikresandet ska öka - och resorna blir dyrare - står svenska kommuner och regioner inför stora demografiska utmaningar.

I Stockholms län, exempelvis, står man just nu inför ett sparbeting i kollektivtrafiken samtidigt som invånarantalet kommer att öka med 230 000 personer till år 2020, enligt den senaste befolkningsprognosen. Besparingarna riskerar oftast att drabba länens utkanter, på landsbygden.

Svenska Taxiförbundet organiserar 4 500 taxiföretag runt om i Sverige. Våra medlemmar skulle gärna spela en mer aktiv roll än i dag när det gäller att nå målen för ett ökat kollektivt resande.

Vi tror dessutom att vi kan medverka till ökad kvalitet i kollektivtrafiken, särskilt på landsbygden.

På ett flertal ställen i landet, till exempel i Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar län erbjuder man redan i dag anropsstyrd kollektivtrafik.

Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka.

Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden.

Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut i år framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss.

I dag ses det som naturligt att boende på landsbygden äger flera bilar. Det beror på att alternativen inte finns eller är tillräckligt attraktiva.

Underlaget räcker inte till en storskalig busslinje och pengar saknas. Genom att utnyttja effektiviteten och flexibiliteten hos anropsstyrd kollektivtrafik med taxi, kan nya områden försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas.

Taxi är en del av den basservice som är hotad på landsbygden. Genom att våra medlemsföretag engageras i kollektivtrafiken kan taxinäringen överleva även på landsbygden, vilket skapar både arbetstillfällen och trygghet lokalt.

Alla som analyserar de svårigheter och utmaningar som svensk kollektivtrafik står inför kan se att det måste till nya innovationer och smartare lösningar.

Det är därför inte frågan om, utan när anropsstyrd kollektivtrafik med taxi måste införas. Låt oss hoppas att det sker så snart som möjligt, innan satsningarna blir till neddragningar med svåra konsekvenser för både miljö och svensk landsbygd.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev