Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Tala om vilka bussturer som ska bort!

Tusen färre bussturer dagligen ska nu bort, det är konsekvensen av alliansens politik. Det kommer att drabba Stockholms resenärer hårt. Det är uppenbart att det krävs en ny politik för att fler ska kunna åka kollektivt, skriver socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Publicerad: 19 november 2014, 07:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alliansens politik slår hårt mot resenärerna i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSocialdemokraternaMiljö

Beskedet att SL nu tvingas dra in trafik för att rädda Stockholms läns landstings driftsbudget är olyckligt men inte förvånande. I flera år har ekonomin i SL varit knackig med ökade kostnader för den moderatledda alliansens felaktiga investeringar i kollektivtrafiken som vare sig gett fler resenärer eller ökade biljettintäkter.

Ansvaret är politiskt och nu drabbar den förda politiken resenärerna konkret genom nerdragningar i busstrafiken med cirka 1 000 dagliga turer, enligt uppgift i DN (18 november). Det är uppenbart att det behövs en ny politik för att vinna fler resenärer, minskad trängsel och snabbare resor.

Nyckeln till bra kollektivtrafik är enkelt sammanfattad: ju fler betalande resenärer, desto högre turtäthet, ökade intäkter, som i sin tur öppnar upp för nyinvesteringar. Förutsättningarna för ökat resande kan inte vara bättre än i en växande storstadsregion likt Stockholm. Men den förda moderatledda allianspolitiken har inte lyckats tillvarata denna möjlighet. 2013 blev biljettintäkterna 450 miljoner lägre än budgeterat.

Även för 2014 beräknas årets intäkter bli cirka 120 miljoner kronor lägre än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna ökat och produktiviteten minskat, framförallt inom busstrafiken. Matematiken är enkel, kostnaderna ökar mer än intäkterna. Den moderatledda landstingsalliansens ”satsningar” är därför inget annat än kostnadsuppräkningar som inte ens räcker till att behålla samma mängd trafik som i dag.

Socialdemokraterna ser en annan framtid för Stockholm län med fler resenärer och utbyggd kollektivtrafik. Vi vill ha fler turer, inte färre. För att möjliggöra det krävs att kostnaderna för trafiken hålls i schack och att biljettintäkterna ökar. Då kan skattepengarna användas till investeringar i stället för att täcka gapande hål i budgeten.

Vi måste locka fler stockholmare att resa kollektivt, det gör vi genom enkelt resande och snabbare resor. Ett bärande förslag i Socialdemokraternas skuggbudget är därför införandet av enhetstaxa. Det är en kostnadseffektiv reform som sänker trösklarna för nya resenärer och innebär att de krångliga zonerna försvinner. Bättre information om biljettköp och enklare gränssnitt i automaterna är andra viktiga steg för smidigare resor.

Produktiviteten måste också öka. Genom smartare trafikplanering och bättre framkomlighet kan vi använda bussflottan betydligt bättre. Bussar som sitter fast i köer eller helt enkelt inte är linjelagda där resenärerna åker mest kostar många miljoner varje år. Snitthastigheten för busstrafiken i innerstaden är så låg som 12km/h och det är inte ovanligt att fyra bussar kommer på rad. För att förändra detta måste landstinget arbeta tillsammans med trafikoperatörer och kommuner för att öka framkomligheten och justera linjedragningar. Fler bussfiler, nya hållplatslägen och prioritering i trafiksignaler ger kortare restid och resurser över till annat.

Vi vill även ha en genomlysning av SL:s ekonomi och prioritera investeringar i tunnelbanan, som är vårt överlägset mest kapacitetsstarka trafikslag.

Den moderatledda landstingsalliansen har nu försatt sig i en situation där de väljer att tvinga SL att göra nedskärningar i busstrafiken med cirka 1 000 turer dagligen. Vilka linjer som drabbas är höljt i dunkel. Här är den moderatledda alliansen svaret skyldig.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev