Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Tågresenärer som reser modernt missgynnas

Sedan 2010 är marknaden för persontågstrafik i Sverige helt öppen. Men Trafikverkets ålderstigna riktlinjer och signalsystem leder till att resenärer som väljer moderna och miljömässigt bättre tåg mellan bland annat Göteborg och Stockholm missgynnas, och att restiderna inte kortas så mycket som de skulle kunna göra.

Publicerad: 24 november 2015, 13:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag är Trafikverkets system fullt anpassat för en enda tågtyp: SJ:s X2000. Det innebär att resenärer som väljer andra och modernare tåg som MTR-Expressen på sträckan Stockholm-Göteborg missgynnas.


Ämnen i artikeln:

TågtrafikKonkurrensJärnvägTransporter

Sedan 2010 är marknaden för persontågstrafik i Sverige helt öppen. I dag har SJ konkurrens från tre privata aktörer, bland annat Skandinaviska Jernbanor mellan Göteborg och Uppsala och MTR Express mellan Göteborg-Herrljunga-Skövde-Stockholm.

Nya aktörer ger resenärerna fler valmöjligheter, leder till lägre biljettpriser och sätter press på gamla aktörer att leverera bättre.  MTR Express snabbtåg är till exempel 10 procentenheter punktligare än SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-Göteborg, detta trots att vi kör på samma (bristande) infrastruktur.

För att konkurrensen ska fungera måste den ske på sunda och likvärdiga villkor. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att fördela kapacitet på spåren och enligt Järnvägslagen ska detta göras på ett konkurrensneutralt sätt. Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Fem år efter marknadsöppningen har Trafikverket fortfarande inte anpassat sina fördelningsmodeller till den nya konkurrensen.

Trafikverket saknar en modell för att fördela spårkapacitet som ger konkurrens på lika villkor även i praktiken. Ett konkret exempel: Från affärsresenärer i Göteborg har MTR Express fått önskemålet att ha en avgång som avgår klockan 05.45 och anländer Stockholm före klockan nio på vardagsmorgnarna. MTR Express ansökte om detta till Trafikverket inför 2016 års tidtabell. Men önskemålet tillgodoseddes inte. Däremot beviljades SJ:s snabbtågstrafik avgångar både kl 05.55 och 06.00. Göteborgare som vill vara i Stockholm vid niotiden tvingas alltså välja SJ, eftersom Trafikverket inte fördelar tåglägena på lika villkor.

I dag är Trafikverkets signalsystem och regelverk fullt anpassat för en enda tågtyp: SJ:s X2000. Det hade historiskt goda skäl eftersom X2000 tidigare var det enda snabbtåget med 200 km/h i maxhastighet. Men i dag finns flera andra snabbtågstyper med samma maxhastighet, tåg som dessutom förbrukar betydligt mindre energi.

MTR Express snabbtåg är talande exempel; de tillåts inte köra i 200 km/h på raksträckor där det är tekniskt möjligt – detta på grund av omoderna skrivningar i regelverket och att Trafikverket inte uppdaterat sina signalsystem. Även Västtrafiks Regina-tåg, som används för resor bland annat mellan Göteborg och Skövde, missgynnas på liknande sätt.

Om Trafikverket uppdaterade sina regler och signalsystem skulle restiderna från Göteborg till Skövde och Stockholm kunna kortas ytterligare, till fördel för alla tågresenärer på sträckan.

Det är tid för Trafikverket att agera och få framdrift i dessa frågor. Jag föreslår två åtgärder som direkt gynnar både konkurrensneutraliteten och resenärerna.

För det första måste Trafikverket snarast påbörja ett arbete för att kunna fördela spårkapacitet på sunda och likvärdiga villkor för både gamla och nya aktörer. Det behövs en modell som bygger på konkurrensneutralitet även i praktiken.

För det andra bör Trafikverket uppdatera sina riktlinjer och signalsystem omgående. Moderna och bättre miljöanpassade tåg måste kunna utnyttjas till full kapacitet. Det skulle både korta restiderna ytterligare och ge miljömässiga vinster.

Svensk järnväg upplever en stadig tillväxt. För att fortsätta och stärka den utvecklingen krävs att myndigheter och politiker genomför åtgärder som skapar konkurrens på lika och rättvisa villkor, och som därmed ökar nyttan och valfriheten för resenärer.

Johan Söör, vd MTR Express

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev