Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Synen på flygtrafiken och Bromma oroväckande

När vi arbetar fram trafikförsörjningsprogrammet för framtidens Stockholm kommer Bromma flygplats att ha en viktig roll. Dåligt pålästa regeringsutredare och kortsiktiga eftergifter från Socialdemokraterna till dess samarbetspartier ska inte få stå i vägen för att lösa trafiksituationen.

Publicerad: 10 februari 2015, 09:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är oroväckande att höra hur regeringens samordnare Anders Sundström ser på flygtrafiken.

Foto: Leif Engberg


Ämnen i artikeln:

BrommaKollektivtrafikFlygtrafik

Om vi ska ge Stockholm en så bra trafik som möjligt i framtiden krävs lösningar på en rad utmaningar. Förutom förbättrat resande inom Stockholmregionen handlar det om de långväga resorna till och från andra orter i Sverige – och inte minst om resor till när och fjärran destinationer utomlands. I ett 30-årsperspektiv eller till och med ett 50-årsperspektiv behöver en kraftigt växande Stockholmsregion klara av ett ökat resande över längre distanser. Det är uppenbart att alla goda krafter behövs för att skapa ett hållbart resande i Sveriges huvudstad.

Därför är det oroväckande att ta till sig hur regeringens samordnare för Bromma flygplats ser på flygtrafiken. Den tidigare S-ministern Anders Sundström som haft uppdraget sedan december hoppas att Arlanda flygplats ska ta över trafik från Bromma flygplats. I en intervju i Dagens Samhälle nr 5/2015 säger han att en optimal lösning förenklas av att samla flyget på ett ställe, helt i linje med det rödgrönrosa beskedet att stänga Bromma flygplats 2022.

Anders Sundström lyckas med konststycket att inte bara negligera näringslivets behov och övriga svenska kommuners behov, utan också att göra pinsamt felaktiga utsagor om spårtrafiken vid Bromma flygplats. Han säger sig ha svårt att se att det går att bygga spårtrafik.

Regeringens samordnare har uppenbart helt missat att Stockholms läns landsting redan i höstas invigde Tvärbanan till Solna, där stationen vid Karlsbodavägen har god anslutning till Bromma flygplats. Med tanke på de satsningar Alliansen i Stockholms läns landsting gör för att utöka kapaciteten i kollektivtrafiken känns hans ståndpunkt befängd. Utbyggnaden av Tvärbanan från Alvik till Kista beräknas stå klar år 2021. Den dras direkt utanför Bromma flygplats med stopp för resenärerna.

Vid sidan av detta möjliggör utbyggnaden av tunnelbanan fler resor kollektivt. Den kommer att underlätta för resenärer att ta sig till Bromma utan att åka bil. Samtidigt blir fler områden längre ut från centrala Stockholm attraktiva bostadsområden, med goda trafikförbindelser in till city.

Både Arlanda och Bromma flygplats använder i dagsläget sin maximala kapacitet i högtrafik. Att i det läget stänga Bromma vore en katastrof, inte bara för Stockholm utan för hela landet. Arlanda och Bromma fyller olika funktioner, och det är uppenbart att båda behövs. Medan Arlanda på ett allt bättre sätt kopplar ihop Sverige med omvärlden har Bromma en viktig funktion för att knyta samman Sverige.

Om Arlanda ska öka sin kapacitet och bli Nordens ledande flygplats behöver framför allt långflygningarna öka. Ambitionen bör vara att attrahera nya internationella direktförbindelser till Sverige från huvudsakligen Europa, Asien och Nordamerika, men också till tillväxtländer i Sydamerika och Afrika. Det är viktigt för Stockholmsregionens attraktivitet och tillväxt. I dag har Arlanda många korta flygningar och vid långa resor görs byten där.

Vi måste dock komma ihåg den miljödom som påverkar möjligheten att öka kapaciteten, eftersom inflygningar över Upplands Väsby har stora begränsningar. Det råder inget tvivel kring att Arlanda befinner sig nära sitt kapacitetstak, och en kraftig utbyggnad skulle leda till att flygplatsen inte skulle klara vare sig buller- eller utsläppsnivåer.

Men även om kapaciteten på Arlanda flygplats skulle kunna öka innebär det inte att Bromma kan stängas. De långflygningar som bör tillföras är omöjliga att åstadkomma om vi för över hela trafiken från Bromma till Arlanda. I så fall finns inget utrymme kvar till nya direktlinjer.

Flera undersökningar visar att motståndet mot en nedläggning av Bromma är stor i hela landet. En Sifo-undersökning från oktober 2014 visar att nära sju av tio stockholmare och mer än hälften av de tillfrågade i riket vill ha kvar flygplatsen. Endast tolv procent svarade att de vill stänga den. Farhågorna som framförs med en nedläggning är att den får negativa konsekvenser för den egna kommunen, bland annat att en nedläggning kan riskera arbetstillfällen på den egna orten. Lägg till detta Bromma flygplats citynära läge med, som påpekat, god tillgång till spårtrafik. Till och med Brommaborna, som främst berörs av flygplatsens påverkan, vill enligt en färsk undersökning ha den kvar.

När vi arbetar fram trafikförsörjningsprogrammet för framtidens Stockholm kommer Bromma flygplats att ha en viktig roll. Självklart ska vi ta hänsyn till miljöpåverkan, men vi kommer också att titta på invånarnas behov av långväga transporter. Dåligt pålästa regeringsutredare och kortsiktiga eftergifter från Socialdemokraterna till dess samarbetspartier ska inte få stå i vägen för att lösa framtidens trafiksituation.

Fotnot: Om du inte har tidningen och vill läsa Dagens Samhälles intervju med anders Sundström går det bra att köpa tidningen här.

Karl Henriksson, ordförande (KD), beredningen för trafikplanering Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev