Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

SVT: Trafikverket hittar inga fel i granskningen

Trafikverket hävdar att SVT:s rapportering om biltrafiken är felaktig - men har inte kunnat peka på några sakfel, skriver Ulf Johansson, programchef på SVT.

Publicerad: 16 juni 2014, 14:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TransporterKollektivtrafikJärnvägInfrastrukturinvesteringarMedier

REPLIK. Det är mycket debatt nu om trafikpolitik, stora infrastruktursatningar och trafikprognoser. I riksdagen, i DN, Expressen och Dagens Samhälle.

En av grunderna till denna debatt är att SVT i ett par inslag granskat Trafikverket, deras trafikmätningar och trafikprognoser. Nu påstår verket att det finns fel i SVT:s rapportering.

Det stämmer inte. Trafikverkets chefer har ombetts precisera om det funnits några felaktigheter i det vi rapporterat. Det har man inte hittat. I Dagens Samhälle polemiserar Trafikverket i första hand med en artikel från ett antal Miljöpartister.

Där relateras till siffror och uppgifter från våra granskningar. Men i miljöpartisternas text finns också påståenden kring Förbifart Stockholm som är partiets egna och slutsatser som inte SVT dragit. Det är viktigt att särskilja.

Våra uppgifter har handlat om felaktiga siffror på trafiken runt Stockholm och Mälardalen, och den diskussion som finns kring att Trafikverkets prognoser förutspår trafikökningar som många menar är orealistiska och Trafikverkets självt säger är oförenliga med klimatmålen. Vi har också i tidigare inslag visat hur Trafikverket underskattat behoven av järnvägsunderhåll.

Dessa uppgifter har lett till omfattande diskussioner i trafikutskottet, extramöten med generaldirektören och infrastrukturministern, och en bred diskussion bland såväl politiker som debattörer med olika grundideologier. Här välkomnar man att nya viktiga uppgifter kommit fram.

Vi har också kontaktats av flera personer inom och utanför Trafikverket med mycket god insyn i prognosarbetet som tycker det är på tiden att problemen med prognoserna kommer ut, och som välkomnar en mer öppen debatt om hur framtidens trafik skall planeras.  Bland dessa röster uttrycks ett obehag över att Trafikverket som central myndighet faktiskt försöker föra ut en oärlig bild av de beslutsunderlag som finns i trafikplaneringen.

Redan i förra veckan försökte Trafikverket påstå att SVT hade felaktiga uppgifter. Vi talade då med den chef som ansvarar för prognoser - han kunde inte peka på något fel i SVT:s rapportering. Vi har talat med andra höga företrädare för Trafikverket. Dom har haft synpunkter på vinklar och innehåll.

Men de har inte kunnat hitta några sakfel. När vi specifikt frågat om det vi sagt i vår rapportering hade något fel, så sa man motvilligt att ”Nej, det fanns nog inte”.

Fakta är att Trafikverkets uppgifter om trafiken ”i dag” bygger på många äldre mätvärden - för att det är dyrt att mäta all trafik jämt. Sen beräknar och uppskattar man hur trafikvolymerna förändrats med hjälp av de stora prognosmodeller man har.

Den största nationella modellen SAMPERS används för att beräkna trafikflöden nu och framgent och bygger på ekonomiska prognoser från Konjunkturinstitutet. Där stoppar man in olika uppgifter om trafik, och om trafikforskningsdata, och man lägger in svaren från stora ”resvaneundersökningar”, för att beräkna trafiken.

Enligt våra källor är en av förklaringen - det finns troligen fler - till att prognoserna slagit fel, att många av uppgifterna i resvaneundersökningarna är så gamla som från 2001.

Vi menar att om SVT:s granskning leder till en bredare debatt om prognoser, tro och vetande så är väl det något alla som är engagerade i trafikplanering borde välkomna.

Ulf Johansson, Programchef riksnyheter Sveriges Television

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev