Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Sveriges tillväxtmotor har drabbats av växtvärk

Stockholm-Mälardalsregionen har till viss del drabbats av växtvärk. I rusningstid är regionaltåg och pendeltåg fulla och det finns inte plats på spåren för fler tåg. Uteblivna eller för små satsningar på kollektivtrafiken blir en bromskloss för hela regionens arbets- och bostadsmarknad och för hela Sveriges tillväxt, skriver tio landstings- och regionråd från sex regioner och landsting.

Publicerad: 13 april 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi har tagit vårt ansvar och är villiga att göra mer. Ytterst måste regeringen också nu visa att den är beredd att investera i Stockholm-Mälardalsregionens tågtrafik, skriver tio landstings- och regionråd från sex regioner och landsting.


Ämnen i artikeln:

JärnvägKollektivtrafikArbetsmarknadInfrastrukturinvesteringarTågtrafikTransporterPendlingSverigeförhandlingen

Stockholm-Mälardalsregionen är Sveriges tillväxtmotor. I våra län bor nästan hälften av Sveriges befolkning och med hälften av Sveriges sysselsättning i våra län skapas hälften av landets tillväxt. Kollektivtrafiken har en viktig del i att skapa förutsättningarna för detta och sedan 1990-talet har kollektivtrafiken skiftat fokus till att än mer bidra till regional utveckling och tillväxt.

En viktig del har varit utbyggnaden av snabbare regionaltågstrafik som möjliggör längre pendling än vad som är möjligt med bil, buss eller pendeltåg. Med delvis nybyggda banor och moderna tåg har blivit möjligt att dagligen pendla mellan orter inom hela vår region.

Om knappt ett år tas Citybanan under Stockholm i drift och när pendeltågen flyttas ned under jord möjliggörs ökad kapacitet för arbetspendling. För att nyttja denna mångmiljardinvestering köps nu nya regionaltåg in. I en första beställning rör det sig om 33 tåg med totalt lika många sittplatser som samtliga SJ-tåg i hela landet.

Till detta hör också att tillväxten i Stockholm-Mälardalsregionen varit så snabb att regionen till viss del drabbats av växtvärk. I rusningstid är regionaltåg och pendeltåg fulla och det har inte funnits plats på spåren för fler tåg. Det är tyvärr också så att administrativa gränser gör att vissa resor, framförallt sådana som involverar både regionaltåg och lokal kollektivtrafik, ibland blir orimligt dyra.

Vi har tagit vårt ansvar och är villiga att göra mer. Ytterst måste regeringen också nu visa att den är beredd att investera i Stockholm-Mälardalsregionen.

Investeringar i infrastruktur och underhåll av tågrälsen har varit gravt eftersatt i decennier. I regeringens arbete med att ta fram en infrastrukturproposition har vi gemensamt ställt krav på att infrastrukturen och arbetspendlingen i vår region måste prioriteras.

Trafikverkets målsättning om att eftersläpande underhåll av transportinfrastruktur ska åtgärdas under kommande tolvårsperiod måste uppfyllas av regeringen och säkerställas nödvändig finansiering. I närtid behöver regeringen sända signaler om översyn av regressrätten i järnvägstrafiken och prioriteringar av regional- och pendeltåg vid fördelning av tåglägen.

I kommande samtal inom ramen för Sverigeförhandlingen behöver det också göras klart att planerna för höghastighetstågen inte leder till undanträngning av kollektivtrafik och regionaltrafik.

Som planerna ser ut kommer dock de nya stambanorna sluta i Järna söder om Södertälje, resten av sträckan in till Stockholm kommer tågen nyttja Grödingebanan. Det riskerar leda till mer trängsel på spåren och undanträngning av kollektivtrafiken.

Det är därför i högsta grad ett nationellt intresse att de satsningar som nu görs på nya stambanor inte sker på bekostnad av andra angelägna infrastruktursatsningar. Utbyggnaden av nya stambanor måste också inkludera ökad kapacitet hela sträckan in till Stockholm C och vidare upp till Arlanda för att säkerställa en bra tillgänglighet till landets viktigaste internationella flygplats.

För oss, företrädare från flera olika partier och skilda län, är den regionala tågtrafiken oerhört viktig. Uteblivna eller tillbakahållna kollektivtrafiksatsningar i Stockholm-Mälardalsregionen kommer fungera som en bromskloss för vår regions arbets- och bostadsmarknad och därmed hela Sveriges tillväxt.

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Monica Johansson, finanslandstingsråd (S) Landstinget Sörmland

Magnus Leivik, oppositionslandstingsråd (M), Landstinget Sörmland

Tommy Levinsson, kollektivtrafiklandstingsråd (S) Västmanland läns landsting

Bertil Kinnunen, landstingsråd (S) Landstinget Uppsala län

Johan Örjes, oppositionslandstingsråd (C) Landstinget Uppsala län

Mats Gunnarsson, regionråd (MP) Region Örebro län

Urban Svensson, ersättare (KD) regionstyrelsen Region Örebro län

Göran Gunnarsson, regionråd (C), Östergötland

Jan Owe-Larsson, 2:e vice ordförande (M) Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev