lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Sveriges minsta kommun med i kampen om Trafikverkets pengar

Publicerad: 16 mars 2022, 12:04

Botniabanan går genom Bjurholms grannkommuner Örnsköldsvik och Nordmaling. Den gamla stambanan har stationer i Vindeln och Vännäs. Nu kräver Bjurholm egna stationer. Foto: Henrik Montgomery/TT

I vår klubbas Trafikverkets enorma infrastrukturplan – nu kraftsamlar kommuner och regioner som vill åt pengarna.
Mitt i bruset av högljudda utspel försöker Sveriges minsta kommun få tågstationer för pendlare. ”Det skulle lyfta hela inlandet”, säger Bjurholms kommunalråd.

Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTrafikverketTågtrafikJärnvägTransporterTrafik

Petter Jerdén

petter.jerden@dagenssamhalle.se


Bjurholm har inte en meter järnväg, men precis utanför kommungränsen går den gamla stambanan som leder till Umeå. Universitetsstadens snabba befolkningsökning har spillt över på Bjurholm som vänt en sluttande befolkningskurva – men dåliga pendlingsmöjligheter sinkar tillväxten.

Kommunstyrelsens ordförande Christina Lidström (M) vill därför att Trafikverket öppnar tågstationer i Bjurholm. I ett kortfattat försiktigt formulerat remissvar till regeringen påtalar kommunen att en sådan satsning bör prioriteras i den nya infrastrukturplanen.

– Persontrafik skulle underlätta för hela inlandet, inte bara för oss. Längs med stambanan finns ganska många bostäder som inte utnyttjas. Då skulle vi kunna serva både Umeå och Örnsköldsvik med bostäder, säger Christina Lidström.

LÄS MER: Skarp kritik mot Trafikverkets järnvägsplan: ”Nonchalerar avtal”

Från Bjurholms tätort går bussar till Umeå. Men majoriteten av invånarna bor i byar med få avgångar.

– De är beroende av bil för att ta sig till knutpunkterna, antingen till Vännäs eller Nordmaling för att stiga på tåget eller till centrala Bjurholm för att ta bussen, säger kommunalrådet.

Problemet för Bjurholm är att allt fler kommuner, regioner och organisationer högljutt kräver att Trafikverket ska prioritera just deras önskemål. Dessutom är en stor del av infrastrukturbudgeten på drygt 850 miljarder kronor redan öronmärkt till projekt i nuvarande plan. Det är begränsat utrymme för nya investeringar vilket irriterar många politiker.

I en frustrerad debattartikel i Östersunds-Posten vill Mats Gärd, Centerpartiets distriktsordförande i Jämtland Härjedalen, att Trafikverket slutar med sin ”styvmoderliga behandling” av regionen. Han vill se upprustade Europavägar och mycket snabbare tågresor mellan Östersund och Stockholm. Länets kommuner växer och det görs stora investeringar i industrin, motiverar C-politikern sina krav.

LÄS MER: Norrbotten varnar: Gröna omställningen står på spel

Christina Lidström vet inte om Bjurholms önskan om tågstationer har gett resultat. Det finns också mer röststarka aktörer som vill åt Trafikverkets resurser. Nyligen krävde de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete att sju större projekt och 40 satsningar som berör dem prioriteras.

Bjurholms kommunchef Jimmy Johansson hoppas att samarbetet i den så kallade Umeåregionen ger extra tyngd. Sju kommuner med Umeå och Örnsköldsvik som draglok samarbetar för att få bättre tillväxt och samhällsservice.

– I alla planer och remisser vi har tagit fram så är det en styrka att vi utgår från Umeåregionens perspektiv, säger Jimmy Johansson.

LÄS MER: Lista: Här är laddstolparna flest – stora skillnader

Trafikerkets plan i korthet

Budgeten för den nationella infrastrukturplanen är omkring 850 miljarder kronor. Reformutrymmet är i hög grad intecknat av nuvarande plan.

Pengarna ska enligt Trafikverkets förslag fördelas på följande sätt:

• 165 miljarder till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar

• 197 miljarder till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar

• 437 miljarder till utveckling av transportsystemet. Av dessa anger regeringen att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder till länsplanerna. 

Vinnarna

I planen finns fyra särskilt utpekade transportflöden: Västra stambanan, Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). 

Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på tio prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik. 

Källa: Trafikverket

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev