tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Sverige bör bygga ut Skånebanan”

Om inte Skåne ska bromsa upp svensk export och import, och om nya jobb ska skapas i regionen, måste det gå snabbare att pendla mellan städerna i regionen.

Publicerad: 29 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hässleholm, en av knutpunkterna i Skånes järnvägsnät.

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

JärnvägPendlingRegionalpolitik

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Ytterst få som arbetar eller studerar klarar att pendla de 80 minuter det i dag tar mellan Kristianstad och Helsingborg, en sträcka som borde ta 45 minuter.

Även restiden Hässleholm–Helsingborg kan halveras från dagens 60 minuter. Långa restider ihop med kapacitetsbrist och hög störningskänslighet förhindrar Skånebanan från att vara den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två funktionella arbetsmarknadsregioner. Lösningen är en utbyggnad av Skånebanan – så att fler kan hitta jobb och bostad, och näringslivet kan fortsätta växa sig starkt och hållbart!

Skåne är Sveriges port ut till Europa och en tredjedel av all vår import och export går via regionen. Det är en stor ansträngning för infrastrukturen i Skåne. Flaskhalsarna är många, underhållet eftersatt och det går inte att utveckla tågtrafiken eftersom det på många sträckor är fullt på rälsen. Pågatåg och godståg trängs på Skånebanan som knyter samman östra och västra Skåne. Utökas kapaciteten kan fler tåg rulla och avgångarna bli tätare. Det skapar nya möjligheter för pendling till arbete och studier.

Får Skånebanan dubbelspår ökar attraktionskraften inte bara i städerna, utan även i de mindre stationsorterna utefter banan. De senare har ofta bättre tillgång till bostäder än arbetsplatser och dessutom ofta byggklar mark för bostäder men svårt att locka byggherrar. Bättre förbindelser ger därför en effektiv regionförstoring, med bättre matchning av arbetskraft, ökat bostadsbyggande och större bostadsmarknad

I nyttoanalysen till Sverigeförhandlingen framgår det att bara i Helsingborg beräknas 350 nya bostäder och 1 030 nya arbetstillfällen kunna skapas genom insatser i Skånebanan. Det är en arbetsmarknadsnytta på cirka 32 miljoner kronor, näringslivsnytta på 770 miljoner kronor och miljönytta på 5,7 miljoner kronor. Hässleholm-Kristianstad har åtagit sig att bygga 7 000 nya bostäder kopplat till Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnvägen, men det krävs att även Skånebanan får utbyggd kapacitet eftersom det är först då dessa städer får full nytta av höghastighetsjärnvägen.

Flera byggföretag ser stora möjligheter med en Skånebana som erbjuder bättre pendlingsmöjligheter och nya attraktiva bostadsorter. Exempelvis menar HSB att de skulle kunna investera och delta i tidiga skeden för att på så sätt tidigarelägga byggnation av nya stadsutvecklingsområden.

Även Skanska ser potential i en utvecklad Skånebana och menar att med bra kopplingar till kranskommunerna kommer Helsingborg att växa. Veidekke säger att ”skåningar tycker om marklägenheter och ’lantligt’ boende, dock ej på bekostnad av lång och besvärlig pendlingstid, därför kommer Skånebanan bidra med mycket”. Likaså ser NCC, Riksbyggen och Midroc möjligheter med en dubbelspårig Skånebana.

Riksdagen har beslutat att järnvägssystemet i Sverige ska byggas ut. Dagens stambanor härstammar från 1800-talet och räcker inte till för det moderna Sverige. Oavsett om utbyggnaden sker i form av en höghastighetsjärnväg eller en uppgradering av de gamla stambanorna, kommer Skånebanan att fungera som en viktig matarbana till den nya järnvägen. På så sätt kommer även nyttan av de stora investeringarna fler till del, de blir samhällsekonomiskt lönsammare. Att bygga ut Skånebanan skapar inte bara väsentliga lokala och regionala nyttor, det skulle skapa nyttor för Sverige som helhet.

Utbyggnad av Skånebanan är en viktig del i en gemensam vision för att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Sträckan är prioriterad i Skånebilden, överenskommelsen om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser som Skånes sju större kommuner tillsammans med Region Skåne skrivit under.

Genom den av Greater Copenhagen nyligen antagna Trafikchartern står också Region Hovedstaden, Region Själland och ett stort antal danska kommuner bakom satsningen. Region Skåne och kommunerna längs med Skånebanan har i samarbete även tagit fram en tydlig målbild och utgångspunkter för en utveckling av sträckan och dess stationsorter.

Om Skåne inte ska stoppa upp Sveriges import och export, spä på bostadsbristen och vara ett sänke för jobbstatistiken måste Skånebanan gå som tåget. Vi skånska riksdagsledamöter, förenade över block- och partigränser, anser att Skånebanan måste prioriteras i nästa nationella infrastrukturplan.

Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot (M) Skåne läns västra

Yasmine Larsson, riksdagsledamot (S) Skåne läns västra

Annelie Karlsson, riksdagsledamot (S) Skåne läns norra och östra

Rickard Persson, riksdagsledamot (MP) Skåne läns västra

Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot (C) Skåne läns norra och östra

Christer Nylander, riksdagsledamot (L) Skåne läns norra och östra

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) Skåne läns norra och östra

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev