Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Svensk-norskt dubbelspår öppnar nya möjligheter

Snabba tågförbindelser mellan närbelägna huvudstäder är en självklarhet i omvärlden. Tyvärr inte i Norden. Ett snabbtåg mellan Stockholm och Oslo skulle stärka båda ländernas konkurrenskraft, öka bostadsbyggandet samt skapa nya jobb och pendlingsmöjligheter.

Publicerad: 23 oktober 2017, 13:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Höghastighetståg

Sverige och Norge har under hundratals år haft nära och starka band. Det vill vi bygga vidare på genom en ny förbindelse mellan våra länder. Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor som pendlar över gränsen. Under 2013 arbetspendlade 31 000 dagligen från Sverige till Norge, vilket är fler än de som pendlar mellan Köpenhamn och Malmö. Till det så är Norge Sveriges största handelspartner. Under förra året exporterades varor för 124 miljarder kronor.

Därför är det inte konstigt att resandet mellan Sverige och Norge ökar stadigt. Trots det saknas fortfarande snabba, smidiga och miljövänliga resvägar. Mellan våra huvudstäder görs 1,4 miljoner flygresor varje år. Tågresandet är desto lägre, endast 300 000 resor per år. Helt enkelt på grund av att avsaknaden av dubbelspår gör att resor tar för lång tid för att vara attraktiva.

Förutom huvudstadsregionerna finns det många mellanstora städer som också är tillväxtmotorer. Längs sträckan mellan Stockholm och Oslo ligger bland andra Karlstad, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Enköping. Alla dessa orter skulle kunna bli en del av arbetsmarknadsregionerna, hos varandra och i huvudstäderna. Totalt 3,5 miljoner människor skulle kunna resa till arbete, studier och nya hem.

Sverige och Norge står inför stora behov och utmaningar med att ställa om transportsektorn till att bli klimatneutral och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt i våra länder. Vad som är än mer akut är den trängsel och kapacitetsbrist som idag finns i järnvägsnätet. Det påverkar både godstransporter och persontrafik.

Med fullt utbyggda dubbelspår mellan Oslo och Stockholm så skulle tåget bli ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget mellan huvudstäderna, och tjänste- och dagpendling skulle bli möjligt på flera av delsträckorna. Det skulle skapa större arbetsmarknader i Sverige och i Norge, ge stora värdeökningar och fler bostäder på sträckan och väsentligt öka utbytet mellan våra länders viktigaste handelspartner.

Flera regioner och kommuner bedriver idag arbete kring det här angelägna projektet men för ett genomförande så behöver det tas upp på statlig nivå. Enligt privata Infrastrukturkommissionen så skulle spårinvesteringen uppgå till 5.2 miljarder euro. En hög summa, men i infrastruktursammanhang mindre än många andra stora föreslagna investeringar. Därtill skulle den vara samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt redan på 15 års sikt, med en samhällsekonomisk nytta på hela 67 miljarder kronor. Det finns inga skäl att inte verka för att snabbt påskynda en sådan utbyggnad.

Stockholms- och Osloregionerna är världsledande inom mycket. Men vi är samtidigt humlor som flyger, två internationellt sett små städer situerade i ett perifert läge. Därför behöver vi ta varje tillfälle som finns att stärka vår konkurrenskraft mot omvärlden. Kan vi öka utbytet mellan våra städer ökar vi både tillväxten och relationen mellan våra städer och länder. En modern järnväg skulle göra just detta.

Gustav Hemming, regionplaneringslandstingsråd (C), Stockholms läns landsting

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkesting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Höghastighetståg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev