Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Svensk förnyelse för förnybar energi

Rätt agerat kan Sverige ta en ledarroll i utvecklandet av förnyelsebara energikällor. Det gynnar både klimatet, svensk industri och våra inhemska innovatörer.

Publicerad: 12 november 2012, 12:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatElproduktionVindkraft

Klimatmålen för år 2020 innebär en minskning av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990, och år 2050 ska nettoutsläppen vara noll. Samtidigt växer befolkningen. Även om Sverige enligt prognoser ligger bra till när det gäller utsläpp av växthusgaser är det uppenbart att målen kräver en omfattande insats under de kommande decennierna. Dessutom ökade de svenska utsläppen 2010 enligt Naturvårdsverkets siffror.

En viktig pusselbit är effektivast möjliga användande av förnybara energikällor – både de vi möter i vardagen och de som snart lämnar ritborden. Utbyggnaden av förnybara energikällor ökar kraftigt på bred front i Europa. Det är hög tid även för Sverige att gå på offensiven i dessa frågor.

Vindkraften är den snabbast växande men även mest omdiskuterade formen av förnybar energi i Sverige i dag. Produktionen av el från vindkraft har ökat från 3,5 TWh under 2010 till 6,1 TWh under 2011, en ökning med cirka 75 procent under ett år. Ökningen beror delvis på att antalet installerade kraftverk ökade, men även på ökad effektivitet. Ny teknik för att simulera vindförhållanden, placeringsalternativ och materialval med hjälp av verklighetsnära 3D-modellering, och verktyg för att effektivisera processer och minska spill vid produktionen bidrar till att öka kapaciteten, sänka produktionskostnaderna och öka hållbarheten.

I södra Sverige har vindkraften haft märkbar effekt på elpriserna. I rapporten Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet i september 2011 slår Energimyndigheten fast att en högre ambitionsnivå för förnybar el skulle pressa priserna ytterligare. Vågkraft är i dag en marginellt utnyttjad energikälla som snabbt skulle kunna täcka upp till tio procent av världens energibehov. Men Vinnova fastslår i rapporten Var ligger horisonten? att de höga initialkostnaderna håller tillbaka energislag som vågkraft.

Med simuleringsteknik kan kostnader reduceras genom att man slipper bygga fysiska prototyper och kan testa idéer i datorn. Simuleringar gör det också lättare för företag att förklara och verifiera sina projekt och skapa ett större intresse hos finansiärer. Ett sådant projekt är en ny svensk innovation för att utnyttja tidvattenkraft långt under havsytan där man nu arbetar för att gå från prototyp till produktion.

Sverige kan ta en ledarroll för att möta utmaningarna under kommande decennier, både för övergången till en energiförsörjning utan växthusgaser, och för att svenska industrier och innovatörer ska ligga i framkant av utvecklingen av förnybara energikällor. Men då krävs att vi höjer blicken, och att debatten om framtidens energi inte bara fokuserar på problemen utan också på potentialen och kraften i lösningarna.

Ylva Berg, nordenchef Dassault Systèmes

Anders Jansson, managing Director, Minesto

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatElproduktionVindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev