lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Studentbostäder nyckeln till högre utbildning

Bristen på bostäder hotar den högre utbildningen på stora svenska studieorter. Men det finns en rad åtgärder som kommunerna kan genomföra för att lösa den extrema bostadsbristen och säkra kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.

Publicerad: 13 januari 2012, 11:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Boendesituationen är i dag den stora akilleshälen för flertalet stora studieorter i Sverige, skriver SSCO:s ordförande Lina Glans.

Foto: Fotograf: Paul Hamberg


Vill du att din kommun ska klara av framtidens välfärd och tillväxt? Vill du att ni effektivt ska överbrygga de generationsskiften som vi har framför oss på arbetsmarknaden? I sådana fall är en satsning på förutsättningarna för att bedriva högre studier avgörande för din kommuns chanser att lyckas. För att uppnå detta krävs det bostäder som studenter kan efterfråga och en välfungerande koppling mellan utbildning och arbetsmarknad.

Vårt samhälle är inne i en omvandlings-fas. Vi går ifrån fokus på produktion till att konkurrera inom områden som entreprenörskap, innovation och miljöteknik, allt med ett högt humankapital. Med denna typ av arbetsmarknad är det avgörande för kommuner, regioner och hela nationers utveckling och tillväxt att kunna attrahera människor som vill bedriva högre studier. I den internationella talangjakt som blir allt större är det en förutsättning för Sveriges utveckling att fler vill, och kan, flytta hit för att studera och arbeta. I och med införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter har det blivit ännu viktigare att vi framstår som attraktiva för internationella studenter och kan erbjuda goda förutsättningar för att studera här. Vem är beredd att betala för att studera på en plats där det är nästan omöjligt att hitta en bostad?

Samtidigt är arbetsmarknaden inne i ett enormt generationsskifte. För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre, och detta är en trend som kommer att hålla i sig. Den närmaste femtonårsperioden väntas 1,6 miljoner pensionsavgångar, vilket enligt arbetsförmedlingen är drygt 250 000 fler än under den senaste femtonårsperioden. Samtidigt varnar regionplanekontoret i Stockholm för att Stockholmsregionen kommer att lida brist på uppemot 73 000 högutbildade år 2030. Slutsatsen blir rimligen att den kommun som kan säkra kompetenstillförseln i framtiden även säkrar välfärd och tillväxt. Därför är satsningar som underlättar för högre studier också satsningar på utveckling.

Grunden för att kunna bedriva studier är att man har någonstans att bo. Boendesituationen är i dag också den stora akilleshälen för flertalet stora studieorter i Sverige. Studenter tvingas ibland välja bort sin önskade studieort på grund av den extrema bristen på bostäder.

Vad kan då kommunerna göra för att ta tag i problemet? Först och främst bör de i större utsträckning använda sina allmännyttiga bolag för att tillse att just bostäder för studenter prioriteras. Utöver det bör kommunerna i högre grad använda sig av tomträttsavgälden för att underlätta för bostadsbolag att få ihop de ekonomiska kalkylerna. Vidare kan kommunerna effektivisera de planprocesser som rör nybyggnation av bostäder och korta handläggningstiderna. Nya studentbostadsprojekt tar orimligt lång tid att genomföra vilket skrämmer bort byggherrar, ökar kostnaderna och försenar nyproduktionen. En tredje åtgärd för att stimulera nybyggnationen är att slopa parkeringsnormen för studentbostadsprojekt, speciellt eftersom så få studenter använder sig av bilen som transportmedel. Detta skulle resultera i att det blir billigare att genomföra byggnadsprojekt.

Vidare måste det läggas in åtgärder för en effektivare arbetslivsanknytning i högre utbildning. Det studenterna främst efterfrågar är en ambitiösare satsning på praktikplatser. Även större möjlighet till examensarbete och tillgång till karriärsplanering genom karriärscentra efterfrågas. Kommunernas förvaltningar är stora arbetsgivare. Det borde vara en självklarhet för kommuner att gå i bräschen och visa på goda exempel när det gäller praktikplatser och examensarbete, vilket också skulle kunna resultera i att fler arbetsgivare inser att det är satsningar som lönar sig i längden. Kommunerna kan också i större mån agera medlare av sådana praktikplatser eller examensjobb.

Det är uppenbart att de kommuner som skapar bäst förutsättningar för högre utbildning även är de som kommer att klara av generationsväxlingen smidigast. Resurser kommer att krävas, men på sikt handlar det om att säkra sin kommuns, såväl som regions, framtida konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

Lina Glans, Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev