onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi

Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll för att nå miljömålen.

Publicerad: 14 september 2016, 11:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är, enligt debattören, hög tid att omdefiniera vad som är kollektivtrafik.


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenKollektivtrafikKlimatMiljöbilarMiljöTrafik

I mitten av juni presenterade Miljömålberedningen förslaget att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till 2030. Enligt beredningen finns en bred samsyn att Sverige ska ligga i framkant i omställningen, vilket är lovvärt. Därför är det beklämmande att beredningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilen i våra storstäder och städer kan ersättas med kollektivtrafik och cykel. En rad åtgärder kan vidtas för att skapa möjligheter för alternativen.

Genom att öka kollektivtrafikresandet kan både utsläpp och trängsel i storstäderna minska. En sådan utveckling skulle dessutom ha goda effekter på resenärernas privatekonomi - eftersom de som säljer sin bil slipper en rad kostnader för exempelvis parkering, bränsle, försäkringar, reparationer och service när de börjar åka buss, taxi och cykel istället.

Som en del av kollektivtrafiken har vi i taxibranschen goda möjligheter att bidra till en genomgripande förändring av stadsbornas resvanor, och därmed bidra till att miljömålen uppnås. Den stadsbo som väljer att sälja sin bil kan åka väldigt mycket taxi och hyrbil för samma pengar som en bil kostar.

Taxi ligger långt framme i utvecklingen mot bilar med låga koldioxidutsläpp. Inte minst fordonsflottan i de tre storstäderna är väl förberedda inför framtiden med bilar som drivs på biogas, vätgas och el.

REPLIK: Bilförbud desperat skrämselpropaganda. 

En övergång från privatbilism till taxi minskar också den trängsel som parkeringen innebär. Dagens taxibilar har 40 procent beläggning, jämfört med privatbilarna i storstäder som ligger på tre procent. Det vill säga taxibilarna körs 40 procent av tiden medan privatbilarna står parkerade 97 procent av tiden.

Ett positivt tecken är att miljörådsberedningen lägger vikt på att gång, cykel- och kollektivtrafik görs till normgivande i stadsplaneringen i större tätorter. Dels behöver staden snabbt anpassas efter cyklisternas behov – bättre utrymme för elcyklar som går snabbare än traditionella cyklar, fler cykelbanor, säkra cykelparkeringar. Dels behöver den trafik som direkt ersätter privatbilismen – i synnerhet taxi – snarast en annan planering av staden.

Utgångspunkten för all trafikplanering måste vara att gynna framkomligheten och ekonomin för den trafik som är ett alternativ till att äga en egen bil. Tillgång till kollektivkörfälten, fler parkeringsfickor för att kunna hämta och lämna resande och ett undantag från trängselskatten är några exempel på åtgärder. Dessutom behöver en kraftig höjning av drivmedelsskatten för privatbilismen och en utfasning av subventionerna för tjänstebilar vara en del av åtgärdspaketet.

I ljuset av klimathoten är det hög tid att omdefiniera vad som är kollektivtrafik och bygga nya transporttjänster. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, alla måste förstå hur de kan resa. Den nya frihetsdrömmen är inte att äga en egen bil, utan att slippa göra det.

Med stor säkerhet har vi bara sett början på den förändring som samhället behöver genomgå för att vi ska klara den globala klimatomställningen.

Vi i taxibranschen förväntar oss att Miljömålsberedningen driver konkreta lösningar för att människor som idag kör bil, fast de inte behöver, ska kunna ändra sitt beteende och bidra till att de ambitiösa klimatmål som har klimatmål som har satts upp kan uppnås.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev