Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stryp inte transportnäringens miljöinvesteringar

Som ett resultat av den ekonomiska krisen i Europa har miljöfrågorna hamnat i skymundan. Trots låga vinstmarginaler arbetar transportföretagen med klimatfrågor och hållbar utveckling. Men vägen framåt måste kantas av samarbete, teknikoptimism och gemensamma målsättningar, snarare än av fler pålagor på transporterna.

Publicerad: 21 januari 2013, 11:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Transporter

TransportGruppen har nyligen undersökt synen på miljöfrågor och energieffektivisering bland medlemsföretagen. Det visade sig att sex av tio tillfrågade företag har energieffektivisering som en mycket prioriterad fråga, och att över två tredjedelar har vidtagit åtgärder för att effektivisera sin energianvändning under det senaste året. Vilken åtgärd som sätts in varierar självfallet från den ena branschen till den andra, men vi ser att det främst handlar om investeringar i klimatsmart teknik, tätt följt av beteendeförändrande insatser som eco driving och gröna inflygningar.

Konjunkturinstitutet pekar nu på att klimatmålen för 2020 ser ut att nås, men att vägen dit kräver snabb teknikutveckling. Vi vill tillägga att det även krävs företag som har råd att snabbt investera i ny teknik. Transportföretagens fokus på miljöinvesteringar ska ses i ljuset av de små marginaler som råder i transportföretagen. Enligt en rapport från i våras (av Grufman Reje) om den reella konkurrenskraften i de olika transportbranscherna förlorar vår näring i jämförelse med branscher inom bygg-, industri- och handelssektorerna. Det förvånar därför inte att företagen i vår undersökning som viktigaste motiv för att energieffektivisera anger kostnadsbesparingar.

Det är väl belagt att transporterna av gods och passagerare bidrar till välfärd och tillväxt i Sverige. Att strypa rörlighet och handel är därför ett mycket dåligt alternativ i klimat- och energiarbetet. Istället ska vi vara stolta över att svenska transportföretag är världsledande på miljöarbete. Lägg därtill att Sverige har två världsledande tillverkare av energi- och klimateffektiva tunga fordon och många andra företag som bidrar, till exempel vad gäller nya bränslen, till vår jämförelsevis hållbara transportsektor. I ett läge där utsläpp och energiåtgång per transport minskar kontinuerligt och där det svenska näringslivet ger prov på hållbara vägar framåt får transportbranschen ändå ofta bära hundhuvudet i klimatdebatten. Politiker av olika kulör tycks tävla om nya pålagor som skall ”ändra (läs straffa) beteenden” vad gäller transportval, vilket man tror ska lösa utsläppsproblemen.

Vi ser istället att ökat samarbete är det som behövs om vi ska klara utmaningen att tillgodose det växande behovet av transporter i samhället samtidigt som klimat- och annan miljöpåverkan fortsätter att minska. Såväl industri och handel, transportköpare, transportföretag och samhällsinstitutioner, FoU inräknat, behöver delta i samverkan för att tillvarata de stora outnyttjade potentialer till energieffektivisering och klimatanpassning av transportsystemet som finns.

Ett framgångsrikt miljöarbete är beroende av fortsatta investeringar, och då är morötter mer effektiva än piskan. Bättre kunskaper om transportflöden, regler som gynnar samarbete utan konflikt med konkurrensregler och stöd till pilotprojekt är satsningar som skulle kunna ge snabba och konkreta resultat. Transportnäringen är och vill fortsätta att vara en del av lösningen på miljöproblemen. Sätt inte käppar i hjulet för den ambitionen.

Peter Jeppsson, vd Transportföretagen

Maria Nygren, vice vd TransportGruppen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Transporter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev