Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Strandskyddet hindrar tillväxt i glesbygden

Om Sverige ska ha en levande landsbygd måste dagens onyanserade strandskyddsregler ändras på flera punkter. Boverkets och Naturvårdsverkets förslag till regeringen är tandlöst, anser Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: 14 januari 2014, 04:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Strandskydd

Ska Sverige ha en levande landsbygd måste dagens onyanserade strandskyddsregler ändras på flera punkter. Det förslag till regeländringar som Boverket och Naturvårdsverket har presenterat för regeringen är ett tandlöst försök att främja landsbygdens utveckling.

Strandskyddet omfattar i dag så gott som varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många av Sveriges landsbygdskommuner, som behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare.

Trots att vissa kommuner har tillgång till tusentals sjöar och vattendrag stoppas de från att planera för nybyggen i strandnära lägen. Reglerna är så strikta att inte ens en person, i de mest glesbefolkade områdena, kan föra upp en enkel jaktstuga vid stränder vars mark- och växtlighet gör platsen ointressant för bad- och friluftsliv.

Problemet har varit känt under lång tid. 2009 beslutade riksdagen om lättnader i regelverket för att det skulle bli lättare att bygga i strandnära lägen på landsbygden. Så blev det dock inte.

Därför gav regeringen i fjol Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att presentera nya förslag till regeländringar för att främja landsbygdens utveckling. Men när en översyn nu har presenterats kan vi konstatera att myndigheterna inte har följt sitt uppdrag.

De lättnader som Boverket och Naturvårdsverket föreslår för mindre sjöar och vattendrag har en oacceptabel utformning och medför ett omständigt förfarande.

För att ett område ska kunna undantas från strandskyddet måste det först ha gjorts en utredning om områdets värde för strandskyddet. Därefter ska länsstyrelsen i fråga göra en särskild prövning om strandskyddet kan upphävas eller inte.

Detta är allvarligt med tanke på att många länsstyrelser redan i dag gör långt striktare bedömningar i strandskyddsfrågor än vad regelverket kräver.

Om det ska bli en utveckling på landsbygden måste det genomföras lagändringar som gör regelverket tydligt och nyanserat.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu skickat ett yttrande till regeringen där förbundet framhåller att strandskyddsreglerna behöver ändras på minst tre punkter.

• Undantag för vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde måste regleras i lag. Det är inte rimligt att strandskyddet omfattar samtliga vattendrag och sjöar i hela landet.

• Kravet att nya hus i glest befolkade kommuner ska byggas intill redan befintliga byggnader måste tas bort. På många håll i landet finns det inga hus att bygga intill.

• Kommunerna måste få större inflytande över dispenser. De har bäst kännedom om vilka strandnära lägen som behöver skyddas och vilka lägen som är viktiga att bygga i för att främja landsbygdens utveckling.

Det är viktigt att Sverige har ett strandskydd som säkrar allmänhetens tillgång till strandområden och som värnar biologisk mångfald. Med ett fungerande regelverk kan detta harmonisera med landsbygdens utveckling.

Regeringen får inte nöja sig med det förslag som Boverket och Naturvårdsverket har lagt fram, utan måste driva igenom regeländringar som ger hela Sverige möjlighet att leva samtidigt som viktiga naturtillgångar tas tillvara.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Strandskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev