onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stoppa överpriserna – återreglera taxibranschen

Vi har på sistone tagit del av historier om taxichaufförer som tagit hutlöst betalt av flyktingar som precis anlänt till Sverige. I Malmö har resor som normalt går på runt en hundralapp kostat det tiodubbla – ett upprörande lurendrejeri. Men i botten ligger inte bara personlig lämplighet, utan också en snedvriden konkurrens och dysfunktionell bransch.

Publicerad: 4 november 2015, 10:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är nu hög tid att taxinäringen återregleras, skriver Andreas Schönström (S).


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenFackföreningarFärdtjänstKonkurrensArbetsmarknadKollektivavtal

Taxiyrket är ett av få serviceyrken som det inte går att utbilda sig till inom den vanliga skolgången. Vill du bli förare räcker det med att ladda ned material på nätet för att förbereda dig på ett teoriprov plus att du ska lära dig att läsa kartan. Det är allt.

Uppenbarligen måste kraven på lämplighet skärpas. I nuläget är bara yrkeskompetens och laglydnad kriterier i lagstiftningen. En etikdel och en servicedel måste läggas till. Brott mot yrkesetiken ska vara grund för att dra in taxitillståndet. I Finland ställer man till exempel krav på att föraren ”till sina personliga egenskaper även i övrigt är lämplig som taxiförare”.

För offentligt betalda resor, som färdtjänst och skolskjuts, bör man ställa krav på att föraren förstår resenärens behov. Vi har flera exempel på hur resenärer med funktionshinder lämnats på trottoaren för att föraren haft bråttom, hur synskadade inte har blivit upphämtade då föraren inte förstått vägbeskrivningen eller hur barn lämnats tidigt på morgonen utanför skolan trots att skolpersonalen inte kommit än.

Men i botten ligger inte bara individuell personlig lämplighet.

I Malmö finns en överetablering av taxibilar vilket genererar en snedvriden konkurrens och en ofta hätsk ton förarna emellan. Många måste köra på majoriteten av dygnets timmar för att få ihop till en rimlig dagslön. Transportarbetareförbundet berättar i sin rapport ”Taxibranschen i Sverige” att den genomsnittliga månadslönen för en taxichaufför är nere i 18 870 kronor för normal heltid, det vill säga fyrtio timmar i veckan.

I spåren av av den hårda lönekonkurrensen följer psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, stressymptom och en allmän oro över att få ihop till sin familjs försörjning.

Vi politiker måste agera. Enligt Transport står de samhällsbetalda resorna för hälften av taxibranschens totala omsättning. Bland företagare som deltar i offentliga upphandlingar, som till största delen styrs av lägsta pris, finns många som vägrar teckna kollektivavtal. Det leder till lönedumpning och i många fall att man inte sköter sina skatteinbetalningar. Kostnaden för en samhällsbetald resa kan vara 40 procent under en privatfinansierad. I slutänden betalar taxiföraren den prispressen.

Sveriges upphandlingslag ses nu över. Socialdemokraterna i Malmö driver redan på för att den nya lagen ska göra det möjligt att kräva kollektivavtal av sina leverantörer och försöker – liksom flera andra kommuner – att kräva liknande villkor i sina upphandlingar.

Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar kan förbättra situationen till viss del men inte fullt ut. Förutom att hälften av branschens omsättning betalas privat är de flesta taxiförare egna företagare, kopplade till en beställningscentral. Det gör att krav på kollektivavtal bara kommer att påverka ett fåtal medan de allra flesta, som är egna företagare, påverkas marginellt. Dessutom måste uppföljningen och kontrollen av upphandlingen utökas betydligt. Samarbete mellan polis, skatteverk och kommun måste öka.

Transportarbetarförbundets rapport visar att problemen förvärras av olika arbetsmarknadsåtgärder. Sedan 2008 har över 6000 subventionerade anställningar godkänts för taxiförare, vilket enligt Transport leder till att seriösa företag blir utkonkurrerade av verksamheter som bygger på en statligt subventionerad prispress.

Det är hög tid att taxinäringen återregleras. Lagstiftningen måste förändras, kraven på taxitrafiktillståndsinnehavarna förbättras och tillsynen stärkas. Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Konkurrensverket och Transportstyrelsen måste få de resurser och det regelverk som krävs för att skapa förutsättningar för en taxibransch med konkurrens på lika villkor.

Arbetsförmedlingens krav på arbetsgivarna måste skärpas. De subventionerade anställningarna inom taxi måste kontrolleras bättre för att branschen ska fungera seriöst med företag som kan bära sina egna kostnader.

Se till så att Sverige slipper framstå som ett laglöst land där det går att roffa åt sig på utsatta medmänniskors bekostnad.

Andreas Schönström, kommunalråd (S) med ansvar för arbetsmarknad i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev